Annons

Annons

Tandläkarstudenter har rötter utomlands

Mer än två av tre nybörjare på tandläkarutbildningarna i Sverige har utländsk bakgrund.

69 procent av alla studenter som började läsa till tandläkare läsåret 2016/2017 hade utländsk bakgrund. Det kan jämföras med de som började läsa till fysioterapeut, där bara fem procent hade utländsk bakgrund, eller med blivande psykologer, där andelen var 16 procent.
”Utländsk bakgrund” innebär att studenterna är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands.
Det är också många från Sverige som studerar till tandläkare utomlands. Läsåret 2016/2017 var det 330 studenter som hade svenskt studiemedel för tandläkarstudier i utlandet. Samtidigt hade 1 510 tandläkarstudenter i Sverige studiemedel samma läsår.
Siffrorna finns i ”Universitet och högskolor – Årsrapport 2018”, en ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Upptäck mer