Annons

Annons

Tandläkarutbildning i Jönköping får avslag på nytt

Jönköping University får återigen avslag på sin ansökan om en tandläkarutbildning. Den särskilda bedömargruppen som granskat ansökan på uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anser att universitet saknar förutsättningar för att utfärda examen.

Jönköping University hade höga förhoppningar om att få till stånd en tandläkarutbildning, men nu grusas drömmarna för en andra gång.

Saknar förutsättningar

Den särskilda bedömargruppen, som arbetat på uppdrag av UKÄ, består av representanter från Karolinska institutet, Malmö universitet och folktandvården, är av en annan åsikt. Stiftelsen Högskolan i Jönköping, som formellt sett står bakom ansökan, har inte förutsättningar att ge en tandläkarutbildning. Beslutet baseras på en granskning av fyra områden: förutsättningar, utformning, genomförande och resultat. UKÄ gör samma bedömning och föreslår nu att regeringen avslår ansökan.

Komplettering förändrar inget

UKÄ bedömer samtidigt att en komplettering inte skulle göra någon skillnad, eftersom bristerna i ansökan är för stora.

Vid det första avslaget som meddelades under fjolåret började Stiftelsen Högskolan i Jönköping arbeta på en ny ansökan. När Tandläkartidningen i mars talade med Sharial Sayardoust, som är en av universitets projektledare, svarade hon att ansökan var mer genomarbetad än den första. Tanken var att utbildningen skulle starta i 2024.

Mer jämlik fördelning

Argumentet för att starta en tandläkarutbildning vid Jönköping University är att få till stånd en mer jämlik fördelning av tandläkare i landet, eftersom det råder brist på tandläkare i flera av landets regioner.

Upptäck mer