Annons

Annons

Tandläkarutbildningarna lockar ännu fler

Fler studenter söker till tandläkarutbildningarna i höst än förra året. Mest ökar trycket i Göteborg. Drygt 19 procent fler söker där jämfört med 2019, och antalet som söker dit i första hand ökar med 31 procent.

Det är tandläkarutbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö som antar studenter varje hösttermin. Umeå tar emot nya studenter endast i januari.
Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm lockar flest sökande hösten 2020: 2 119 studenter. Där är även antalet förstahandssökande högst: 537 personer.
Det kan jämföras med hösten 2019. Då sökte 1 943 personer in på KI:s tandläkarutbildning, varav 628 i första hand.
Antalet sökande till KI har alltså ökat i år, samtidigt som antalet förstahandssökande har minskat. 17 procent färre söker i första hand till KI:s tandläkarprogram jämfört med 2019.
Normalt tar KI in ett stort antal studenter via ett alternativt urvalssystem, men så blir det inte i år.
Störst ökning i Göteborg
Tandläkarprogrammet i Göteborg har i år lockat 1 978 sökande. Det är en ökning med 321 personer, eller drygt 19 procent, jämfört med hösten 2019.
Samtidigt har antalet studenter som söker till Göteborgs tandläkarprogram i första hand ökat från 306 förra året till 402 i år. Antalet förstahandssökande har alltså ökat med 31 procent.
Ökning även i Malmö
Även i Malmö har antalet sökande ökat. Hösten 2020 har 1 900 personer sökt in på tandläkarutbildningen, jämfört med 1 651 förra året. Det är en ökning med 249 personer, eller 15 procent.
Även antalet förstahandssökande har ökat i Malmö, från 304 personer hösten 2019 till 339 höstterminen 2020. Det är tolv procent fler som söker i första hand.
Liten ökning av förstahandssökanden
Även om många fler studenter söker in på tandläkarutbildningarna i landet, är ökningen av de som söker i första hand ganska blygsam.
Antalet studenter som i första hand har sökt in på någon av tandläkarutbildningarna i landet är 1 278 totalt. Förra året var siffran 1 238, vilket innebär en ökning med tre procent.
Studenterna som kommer in vid första antagningen får besked 9 juli. Andra antagningen är 30 juli.
Janet Suslick

Upptäck mer