Annons

Annons

Tandläkaryrket ger lön för mödan

Det lönar sig att bli tandläkare. Inte lika bra som att studera till läkare, men långt bättre än att bli tandhygienist.

Akademikernas livslöner har beräknats i en undersökning som Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) har gjort. ”Lönsamma studier? – Livslönerapport 2011” jämför hur 36 utbildningar lönar sig över livet.
Tandläkarens nettolön efter skatt och studieskulder (livslönen) är 22 procent mer än den som börjar arbetar direkt efter gymnasiet.
Tandläkarens livslön beräknas till 17,8 miljoner kronor, jämfört med 14,6 miljoner för en person utan akademisk utbildning som har börjat arbeta direkt efter gymnasieskolans naturvetenskapliga program.
Tjänar tandläkare eller läkare bäst i Sverige? Helt klart läkare, enligt denna studie.
Läkarens livslön är 28 procent mer än tandläkarens. Läkarens nettolön efter skatt och studieskulder beräknas till 22,8 miljoner – fem miljoner mer än tandläkaren.
Jämfört med någon som börjar jobba direkt efter gymnasiet är läkarens livslön 56 procent högre.
Livslönerna i studien har beräknats utifrån 2009 års löner. Löneuppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken bygger på data om 750 000 personer. Livslönen beräknas utifrån det man tjänar från och med det andra halvåret det år man fyller 19 år och till och med 85 år.

Hygienister går back

Hade det lönat sig att gå en kortare utbildning och bli tandhygienist istället för tandläkare? Definitivt inte, visar Saco:s undersökning.
Tandläkarens livslön är 53 procent högre än tandhygienistens. Saco har då räknat på tandhygienister som har gått högskoleutbildning på minst två år.
Tandläkarens nettolön är 17,8 miljoner. Tandhygienistens är bara 12,7 miljoner. Tandhygienister har inte bara dåligt betalt jämfört med tandläkare – de har även lägre livslön än personer som börjar jobba direkt efter gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program. Tandhygienistens livslön är åtta procent mindre än den som börjar arbeta direkt efter gymnasiet.

Jämför avkastning

Ett annat sätt att se hur olika utbildningar lönar sig är att jämföra avkastning för olika utbildningsgrupper.
Det är ett bättre mått på lönsamheten än att jämföra nettolönen, anser Thomas Ljunglöf, statistiker och utredare på Saco.
När man räknar ut nettolönen betraktas löner som tjänas in vid olika tidpunkter i livet som likvärdiga. Att jämföra avkastning tar däremot hänsyn till tidsdimensionen. I utredningen har Saco räknat internränta, den procentuella avkastningen för nettolivslönen för varje utbildning jämfört med enbart gymnasieutbildning.
Tandläkarutbildningen ger en internränta som är åtta procent högre än gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Internräntan för läkarutbildning är 14 procent högre.

Lönar sig bättre än snittet

Genomsnittsavkastningen för de 36 utbildningar som Saco har tittat på i undersökningen ligger på sju procent. Tandläkar- och läkarutbildningarna finns bland de tio som ger en högre avkastning än genomsnittet.
Tandhygienister har däremot så låga löner att det inte ens går att beräkna internräntan. Det beror på att de aldrig når upp till snittlönen för dem som börjar arbeta direkt efter gymnasiet.
Ett sätt att få tandhygienistutbildningen att gå ihop ekonomiskt lika bra som enbart gymnasiestudier är om tandhygienister arbeta till de är 69 år, har Saco räknat ut. Ett annat sätt skulle vara att höja hygienistens bruttolön på alla utbetalningar under yrkeslivet med drygt tolv procent.

Stor spridning

Saco:s undersökning visar att det är stor spridning på lönsamhet mellan olika utbildningar.
* Några yrken som lönar sig bättre än tandläkareyrket är: civilingenjör, civilekonom och jurist.
* En del utbildningar ger en negativ avkastning. De flesta är kvinnodominerade och finns framför allt inom kommuner och landsting. Förutom tandhygienistutbildningen finns exempelvis utbildningarna till lärare, biolog, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Få privattandläkare med

Saco:s senaste livslönerapport gjordes 2004 med data från 2002.
Tandläkare ligger lite bättre till nu än då, enligt Thomas Ljunglöf.
En anledning kan vara att undersökningen 2004 bara omfattade tjänstetandläkarnas löner. I den nya kartläggningen finns en del privattandläkares löner med, men få småföretagare.
Uppgifterna i livslönerapporten kommer från SCB. Saco har även egen lönestatistik från medlemsorganisationerna. Privattandläkarna är den enda gruppen som Saco helt saknar lönestatistik från, enligt Thomas Ljunglöf.

Läs mer

”Livslön – välja studier, arbete, familj”. Ett kapitel jämför akademikernas livslöner och ett annat tar upp förändringar i lönespridning sedan 1990-talet.

Upptäck mer