Annons

Annons

Nyheter 2023-04-12

Tandtekniker upplever sämre marknad

De flesta tandtekniker i Sverige är positiva inför framtiden trots att många anser att marknaden har blivit sämre. Foto: Colourbox

Marknaden har blivit sämre för landets tandtekniska laboratorier. Det anser nästan hälften av alla som har svarat på en enkät som tidskiften Tandteknikern har gjort. Trots det ser de flesta ljust på framtiden.

Hur har tandteknikmarknaden förändrats?

På frågan ”hur tycker du marknaden har förändrats de senaste två åren?” svarar 46 procent att marknaden har blivit sämre. 30 procent upplever att marknaden är oförändrad och 24 procent att den har blivit bättre.

Trots att många anser att marknaden har blivit sämre, är de flesta, 70 procent, positiva inför framtiden.

Enkäten har skickats ut till alla tandtekniska företag i Sverige. 126 labb med sammanlagt 1 041 anställda har svarat. Resultaten är inte statistiskt säkerställda, men kan ge en fingervisning om hur tandteknikbranschen ser ut och vad de tycker.

Fakta om tandtekniker

Vad visar enkäten om de anställda inom tandteknikbranschen?

* De flesta som jobbar på företagen som har svarat har tandteknisk utbildning: 75 procent.

* De flesta är kvinnor: 62 procent.

* Nästan hälften av de anställda (47 procent) är 50 år eller äldre.

* En liten majoritet (53 procent) är alltså under 50 år, men bland dem är många mellan 40 och 50 år.

Personalstyrkan oförändrad

Enkäten visar också att personalstyrkan är oförändrad jämfört med för två år sedan på de flesta (56 procent) av företagen. 25 procent svarar att företaget har fler anställda nu, medan 19 procent har färre.

De flesta av företagen (73 procent) behöver inte anställa fler i dagsläget. 27 procent svarar ja på frågan ”Skulle ni behöva anställa?”

De flesta använder cad/cam

Enkäten visar också att majoriteten av labben som har svarat använder både cad/cam och 3d-printning. Andelen som använder cad/cam är 85 procent, och för 3d-printning 56 procent.

Nästan hälften av företagen (48 procent) är små och har mellan noll och tre anställda. Bara 17 procent av företagen uppger att de har fler än 20 anställda.
Janet Suslick

Upptäck mer