Tandtekniker upplever sämre marknad

Marknaden har blivit sämre för landets tandtekniska laboratorier. Det anser nästan hälften av alla som har svarat på en enkät som tidskiften Tandteknikern har gjort. Trots det ser de flesta ljust på framtiden.

Nyheter

Svenska företag säljer importerad tandteknik

Femton procent av de tandtekniska arbetena som säljs via svenska företag görs utomlands, enligt Tandteknikerförbundet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons