Tandtekniker upplever sämre marknad

Marknaden har blivit sämre för landets tandtekniska laboratorier. Det anser nästan hälften av alla som har svarat på en enkät som tidskiften Tandteknikern har gjort. Trots det ser de flesta ljust på framtiden.

Nyheter

Svenska företag säljer importerad tandteknik

Femton procent av de tandtekniska arbetena som säljs via svenska företag görs utomlands, enligt Tandteknikerförbundet.

Nyheter

De flesta labb använder Cad/Cam

Allt fler tandtekniska företag i Sverige använder Cad/Cam (computer aided design/ computer aided manufacturing) och 3D-printar. Det visar en enkät som tidskriften Tandteknikern har gjort.

Nyheter

Dentallabb 3D-printar visir till sjukvården

Ett dentallaboratorium i Malmö 3D-printar nu skyddsvisir till sjukvården. 200 visir levereras till Ystad lasarett i dag.

Nyheter

Kliniken som testar framtidens tandvård

På Folktandvården Idun ska det vara högt i tak för nya idéer och personalen har tid avsatt för innovation. Det handlar både om ny teknik och nya sätt att arbeta. Välkommen till världens smartaste tandvårdsklinik.

Nyheter

Okänt antal olagliga tandtekniska labb

Tandtekniska laboratorier ska vara registrerade hos Läkemedelsverket. Annars är verksamheten olaglig. Men ingen myndighet ansvarar för att hitta labb som inte är registrerade.

Nyheter

Begränsad tillsyn av tandtekniska labb

Läkemedelsverket gör få kontroller av tandtekniska labb. Bara nio kontroller har gjorts sedan början av 2016.

Nyheter

Bristfällig rapportering äventyrar patientsäkerhet

Tandläkare är skyldiga att anmäla problem med tandtekniska arbeten till Läkemedelsverket, men så få anmäler brister att patientsäkerheten äventyras, enligt Mitra Ghannad på Läkemedelsverket.

Nyheter

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Åtta av tio zirconia-kronor fortfarande felfria efter fem år

Zirkoniumdioxid (ZrO2), eller zirconia, har använts i dentalprodukter under de senaste 20 åren, men endast ett fåtal studier har gjorts av hur väl materialet fungerar i klinisk praxis. Nu kan forskare vid Sahlgrenska akademin i en långtidsstudie visa att det fungerar relativt väl. Genom att försöka följa upp samtliga zirconia-kronor som satts in på en...

Okategoriserade

Vägledning om tandteknik presenteras

Läkemedelsverket presenterar "Tandtekniska arbeten – en vägledning".

Nyheter

Så beställer du tandtekniska arbeten

"MK2". Så kan anvisningen från en tandläkare till ett tandtekniskt laboratorium i sämsta fall se ut.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons