Annons

Annons

Tandvården får nya riktlinjer

Nya nationella riktlinjer för tandvård börjar gälla 28 september. All tandvård omfattas nu och riktlinjerna vänder sig mer till beslutsfattare än tidigare.

Bakom tandvårdens nya riktlinjer ligger Socialstyrelsen. Detta är myndighetens största riktlinjearbete – alla kategorier, någonsin.
Totalt har över 500 personer deltagit i riktlinjearbetet, enligt Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.
Betoningen i de nya riktlinjerna ligger på åtgärder där det finns skillnader i praxis och där det finns ett stort behov av vägledning.

Går ut på remiss

De nya riktlinjerna ersätter de gamla riktlinjerna för vuxentandvården samtidigt som de går ut på remiss. Synpunkterna får lämnas fram till slutet av januari nästa år. Hösten 2022 kommer en uppdaterad version.
Riktlinjerna utökas nu med rekommendationer för två nya grupper: barn samt personer som behöver särskilt stöd, till exempel på grund av funktionsnedsättningar.
Ett par nya områden har också kommit till: implantatkirurgi och odontologisk radiologi.
Riktlinjerna kan fortfarande användas av behandlare som vägledning för kliniska beslut, men nu är de mer anpassade till beslutsfattare än tidigare.

Snävare urval

Enligt Olivia Wigzell är urvalet nu snävare och gäller främst åtgärder där det finns skillnader i praxis och ett stort behov av vägledning.
En del av de tidigare rekommendationerna har också daterats upp eftersom kunskapsläget har förändrats sedan de gamla riktlinjerna publicerades 2011.

Kunskapsbank för forskning

Riktlinjerna fungerar som en kunskapsbank för forskning och ingår dessutom i underlaget när Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka åtgärder som ska få statligt tandvårdsstöd.
– På så sätt bidrar också tandvårdsstödet till en mer kunskapsbaserad, effektiv och jämlik vård, säger Olivia Wigzell.

Seminarium på riksstämman

Socialstyrelsen kommer att delta i regionala seminarier om riktlinjerna under hösten. De vänder sig till behandlare och beslutsfattare inom både folktandvården och privattandvården.
Ett seminarium om riktlinjerna ordnas också på årets odontologiska riksstämma som hålls i november i Älvsjö utanför Stockholm.
Socialstyrelsen tar även fram ett stöd för hur riktlinjerna ska implementeras.

Verktyg för att mäta kvaliteten

I samband med arbetet med de nya riktlinjerna har Socialstyrelsen också tagit fram nya indikatorer för att följa och utvärdera tandvårdens kvalitet på lokal, regional och nationell nivå.
Indikatorerna kommer att användas för att upptäcka vilka områden som fungerar bra inom tandvården och vilka som behöver förbättras.
Indikatorerna går ut på remiss samtidigt som riktlinjerna.

Socialstyrelsen utvärderar tandvården

Med start 2023 kommer Socialstyrelsen att utvärdera tandvårdens kvalitet med hjälp av de nya indikatorerna.
– Rekommendationerna och indikatorerna är till för att säkra en god tandvård. Indikatorerna ska göra det lättare att följa upp tandvården, säger Olivia Wigzell.
Janet Suslick

Upptäck mer