Ett komplext ­uppdrag

Förslagen i utredningen om jämlik tandhälsa kan vara svåra att genomföra, säger Olivia Wigzell, general­direktör på Social­styrelsen i en exklusiv intervju.

Karriär & porträtt

Tandvården får nya riktlinjer

Nya nationella riktlinjer för tandvård börjar gälla 28 september. All tandvård omfattas nu och riktlinjerna vänder sig mer till beslutsfattare än tidigare.

Nyheter

Hon ska höja tandvårdens status

Bättre samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Snabbare prövning av flyktingars examen. Det är frågor som ligger högt på Olivia Wigzells prioriteringslista. Sedan den 1 oktober 2015 är hon högsta chef på Socialstyrelsen.

Okategoriserade

Olivia Wigzell tar över Socialstyrelsen

Olivia Wigzell blir ny generaldirektör för Socialstyrelsen.

Nyheter

Nya generaldirektörer utsedda

Regeringen har utsett Olivia Wigzell till generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Catarina Andersson Forsman till generaldirektör för Läkemedelsverket.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons