Annons

Annons

Tandvården het fråga i höstens val

Inför höstens val har tandvården seglat upp som en fråga flera partier vill profilera sig i. Tandläkartidningen ställde samma fyra frågor till alla riksdagspartier för att få veta mer om var de står i olika frågor. En sak är alla överens om: Ingen ska behöva avstå från tandvård för att man inte har råd.

Flera partier har gjort utspel om tandvårdspolitik under våren. Till exempel har Vänsterpartiet gett ett vallöfte om att ingen ska behöva betala mer än 2 000 kronor per år för tandvård, och Socialdemokraterna uttalar sig återkommande om att tandvård inte får bli en klassfråga.
I Tandläkartidningens enkät svarar flera av partierna att de vill att tandvården i olika grad ska närma sig det högkostnadsskydd som finns inom hälso- och sjukvård. Andra vill behålla det nuvarande systemet för subventionering av tandvårdskostnader.
Angående tandvårdens organisation i förhållande till sjukvården finns hela skalan av förslag från inga organisatoriska förändringar, via mer samarbete, till att tandvården på sikt ska vara en del av sjukvården.
Detsamma gäller graden av frihet. ­Vissa värnar valfriheten med ett utropstecken, medan andra ifrågasätter den fria prissättningen och tycker att systemet är för krångligt. De allra flesta ser dock fri etablering som en självklarhet.

Ett år före valet

I höstas, när det var ett år kvar till ­valet, ställde vi också frågor till riksdagspartierna. Då handlade det mycket om ifall tandvården ska införlivas i hälso- och sjukvårdens subventionssystem. Endast Centerpartiet och Moderaterna ville behålla nuvarande tandvårdsstöd. Övriga partier ville lyfta in tandvården i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.
Vi frågade även om följderna av förslaget att inkludera tandvården i hälso- och sjukvården. Risken att en sådan organisation gör att tandvården inte får tillräckliga medel för forskning och utveckling såg man olika på, allt ifrån att detta får utredas, att resursfrågan får ses över, till att risken inte finns. Alla ansåg dock att privata aktörer bör kunna finnas kvar som ett komplement till den offentliga tandvården.

Valet 2014

Inför valet 2014 fick politikerna också frågor om tandvårdspolitik. Majoriteten av partierna tyckte då att tandvårdsstödet behövde förbättras och att informationen om det också behövde bli bättre.
Efter valet 2014 utlovade den tillträdande regeringen bland annat att tillsätta en kommis­sion om jämlik hälsa och att höja åldern för fri tandvård. Kommissionen har nu avslutat och rapporterat sitt uppdrag, och åldern för fri tandvård har höjts i två steg till 22 år. Ett sista steg ska genomföras år 2019 så att åldersgränsen blir 23 år.

Upptäck mer