Så blir reglerna när gränsen för fri tandvård sänks

Så blir reglerna när gränsen för fri tandvård sänks

Den 1 januari 2025 sänks åldersgränsen för avgiftsfri tandvård från 23 år till 19 år. Nu står det klart hur ålderssänkningen ska gå till.

Nyheter

Tandläkartidningen spår tandvårdsåret 2024

Tandläkartidningen spår tandvårdsåret 2024

Redaktionen har tittat i sin spåkula för det kommande året, och ser att riskbedömning, anmälningsplikt och högkostnadsskydd även i år kommer att vara högst aktuella frågor.

Nyheter

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.

Nyheter

Tandvården het fråga i höstens val

Tandvården het fråga i höstens val

Inför höstens val har tandvården seglat upp som en fråga flera partier vill profilera sig i. Tandläkartidningen ställde samma fyra frågor till alla riksdagspartier för att få veta mer om var de står i olika frågor. En sak är alla överens om: Ingen ska behöva avstå från tandvård för att man inte har råd.

Nyheter

Ungdomar kallas mer sällan till tandvården

Ungdomar kallas mer sällan till tandvården

Revisionsintervallen för friska ungdomar över 19 år förlängs från två år till tre år i Västerbotten.

Nyheter

Tre steg för avgiftsfri tandvård

Den beslutade höjningen av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård kommer att ske i tre steg istället för två.

Nyheter

23 år blir ny gräns för avgiftsfri tandvård

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att införa avgiftsfri tandvård till och med 23 års ålder.

Nyheter

Avgiftsfri tandvård för unga ifrågasätts

Avgiftsfri tandvård för unga ifrågasätts

Kritiker vill hellre se satsningar på barn och äldre.

Nyheter

Tvist om avgiftsfri specialisttandvård

Västra Götalands beslut om att ge avgiftsfri tandvård till och med kalenderåret personen fyller 24 år har stött på patrull. Försäkringskassan betalar inte ut pengar ur tandvårdsstödet för specialisttandvård som nått högkostnadsskyddet.

Nyheter

Fler får fri tandvård i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen höjer gränsen för fri tandvård ytterligare nästa år.

Nyheter

Avgiftsfritt för fler unga i Gävleborg

Avgiftsfri tandvård till och med 23 års ålder – det kan bli verklighet i Gävleborg.

Nyheter

Fri tandvård upp till 23 år

Ungdomar i Västra Götaland får fri tandvård till och med det år de fyller 23 år.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons