Annons

Annons

Tandvården kan upptäcka osteoporos

Tandvården skulle kunna göra stora insatser för att identifiera patienter som har eller riskerar att få osteoporos. Och redan i dag finns det kliniker som arbetar med detta.

Den forskning som bedrivits under de senaste årtiondena visar att det finns samband mellan bentäthet och struktur i käkbenens benvävnad och i den övriga kroppens skelett.
Men osteoporos är en tyst sjukdom; oftast har patienterna inga symptom.
Osteoporosen visar sig ofta först när personen drabbas av någon form av fraktur, vilket innebär stort lidande för personen och en stor vårdkostnad för samhället.
Vid symposiet ”Risk för benskörhet – en angelägenhet för tandvården?” framkom det att tandvården lämpar sig mycket väl när det gäller att upptäcka dessa patienter eftersom cirka 80 procent av befolkningen besöker tandvården vart eller vartannat år.
– En timmes tandläkartid kan bespara samhället en kostnad på 20 miljoner kronor i det fall personen måste vårdas på ett äldreboende, berättade privattandläkare Kjell Kärrbrink, som själv engagerat sig i metoder för att identifiera dessa patienter.
Han berättade att ett 15-tal kliniker arbetar med tekniker som Jaw-X och Boneprox, röntgenmetoder för att studera benstrukturen i käkarna. En korrekt anamnesupptagning är A och O i undersökningen av patienten.
För närvarande pågår ett EU-finansierat projekt, där bland annat fakulteten i Malmö deltar. Erodering av mandibeln och tjockleken hos mandibelkompaktan studeras. Enligt Christina Lindh, professor vid odontologiska fakulteten i Malmö, visar resultaten hittills att det finns ett samband mellan strukturen i käkarna och osteoporos.
– Vi i tandvården kan göra nytta för dessa patienter, men kommunikationen mellan tandvården och vårdcentralerna måste bli bättre, sade hon.

Upptäck mer