Annons

Annons

Tandvården viktig del när hälsoprogram för unga tas fram

Från det barnet ligger i magen tills det fyller 20 år ska individen omfattas av ett nationellt hälsoprogram för samhällets olika insatser under barn- och ungdomsåren. Det är Socialstyrelsen som håller i trådarna för att ta fram det nya programmet, där tandvården har en central roll.

Foto: Colourbox

Nationellt hälsoprogram för barn och unga
  • Uppdraget leds av Socialstyrelsen och är en del av omställningen till en god och nära vård, med primärvården som nav.
  • Socialstyrelsen ska arbeta fram programmet med ytterligare fem myndigheter: Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt Skolverket. Även andra myndigheter kommer involveras.
  • För arbetet har regeringen avsatt 20 miljoner kronor år 2023, med ytterligare tillskott 2024-2026. Projektet ska slutredovisas i oktober 2026.

Källa: Socialstyrelsen

 

– Exakt hur tandvården kommer in i det är inte definierat än, men det är meningen att ta vara på tandvårdens kontinuitet i barns hälsouppföljning och koppla den till andra hälsoaktörer, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Det nationella hälsoprogrammet, som regeringen fattade beslut om tidigare i höst, bygger på en förstudie från Socialstyrelsen 2022.

I den står att munhälsan inte har en tillräckligt beskriven del i den befintliga hälsouppföljningen i mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsans medicinska insatser i dag, och att det saknas tydlighet kring samverkan.

Ylva Malmquist är utredare på Socialstyrelsen och projektledare med för hälsoprogrammet.

– Det här är en allmänfrämjande hälsoinsats med syfte att skapa goda förutsättningar för hälsa för barn och unga oavsett var man bor i landet. I dag ser det lite olika ut, säger Ylva Malmquist.

Arbetet med att ta fram hälsoprogrammet sker i samverkan med flera andra myndigheter och experter. Exakt vilka tandvårdsaktörer som kommer att involveras är ännu inte klart.

– Vi står precis i uppstarten och håller på att forma arbetsgrupper, men tandvården har en tydlig del som en aktör som regelbundet träffar barn och unga, säger Ylva Malmquist.

Álfheidur Ástvaldsdóttir ingår i projektgruppen där man just nu arbetar med att identifiera vilka experter ska involveras från tandvården.

– Vi letar kompetenser från alla håll som är insatta i området, både tandvårdspersonal som arbetar med barn och unga och de som jobbar mer strategiskt med barn och ungdomstandvården, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Senast den 31 oktober 2026 ska projektet slutredovisas.

Upptäck mer