Annons

Annons

Folktandvården tappar stort i nöjdhetsmätning

Kundernas nöjdhet med tandvården fortsätter att minska. Det visar årets rapport från Svenskt kvalitetsindex. Värst är det för folktandvården som rasar i kundnöjdhetsindex.

Foto: Colourbox

Sedan pandemiåret 2021 har trenden varit tydlig – kundnöjdheten med tandvården har stadigt minskat. Nya siffror från Svenskt kvalitetsindex, SKI, visar att kundnöjdhetsindex för 2024 landar på 74,7, jämfört med drygt 80 för 2021. Det är fortfarande en bra siffra jämförelsevis, men utvecklingen tyder på ett ökat missnöje.

Privattandvården ligger generellt på en högre kundnöjdhetsnivå än folktandvården och hittills har de båda följts åt ganska väl vad gäller förändringar i nöjdhetsindexet. Fram tills nu.

Medan nöjdheten med privattandvården visar en uppåtgående kurva med ett kundnöjdhetsindex på 80,2 för år 2024 rasar folktandvården i mätningen. Mellan 2023 och 2024 tappar folktandvården nästan fem enheter och landar på ett kundnöjdhetsindex på 65,6.

I anslutning till rapporten säger Johan Parmler, vd för SKI, att det främst är inom servicerelaterade frågor som tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, som privattandvården vinner mark. Behandlingsresultat tycks inte vara orsaken.

– Tillgängligheten lyfter privattandvården, medan den utmanar kundupplevelsen i folktandvården, säger Johan Parmler.

Sedan mätningarna startade 2006 har förändringarna i kundnöjdhetsindex följts åt för privattandvården och folktandvården. I år är trenden bruten.
Om undersökningen
  • Ett slumpmässigt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige de senaste 24 månaderna har intervjuats.
  • Totalt har 806 intervjuer genomförts: 400 på folktandvården och 406 på privat tandvård.
  • Intervjuerna genomfördes som webbintervjuer 7-28 februari 2024.

 

Källa: Svenskt kvalitetsindex

Även möjligheten att träffa samma personal över tid gör stor skillnad i resultaten, konstaterar Isabel Simon, analytiker på SKI, i anslutning till rapporten

– Privattandvårdens kunder har i över 80 procent av fallen träfat samma tandläkare eller tandhygienist vid sina senaste besök. För folktandvårdens kunder är det mindre än varannan kund som gjort det. Det här lyfter resultatet för privattandvården rejält, säger Isabel Simon.

En fråga som är viktig för kunderna är priset. Lägre priser är också ett återkommande förslag på förbättringar i undersökningens öppna frågor, säger Johan Parmler.

– Årets resultat visar att omkring var fjärde kund har avstått från att gå till tandläkaren på grund av högt pris, säger han.

Upptäck mer