Annons

Annons

Tandvårdens smittskyddsarbete fick godkänt

Tandvården är bra på att förebygga smittrisker, men ungefär en av sex inspekterade arbetsplatser inom tandvården behöver förbättra sina rutiner. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

I början av år 2021 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att titta på hur arbetsgivare i särskilt utsatta branscher hanterar risken för covid-19-smitta. En av de identifierade branscherna var tandvården.

Malin Cato Arbetsmiljöverket

Malin Cato


Under inspektionsarbetet såg man ganska tidigt att tandvården är bra på att hantera smitta.
– Man var också ganska tidiga med att vaccinera personalen, vilket gjorde att behovet av inspektion inte var lika stort. Vårt uppdrag var ju att titta på branscher med hög smittrisk, så vi avbröt inspektionerna inom tandvården, säger Malin Cato, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Hantera skyddsutrustning

Innan dess hann man göra 180 inspektioner av tandvård i privat regi. Av dem fick 33 arbetsgivare krav på åtgärder.
– Det är ett väldigt bra resultat, säger Malin Cato.
Framför allt handlar kraven om att förbättra sitt förebyggande arbete: att undersöka, riskbedöma och åtgärda smittrisker. Men även att utbilda personalen i hur man hanterar skyddsutrustning.

Förebygga risk för smitta

De andra branscherna som ingick i projektet var restauranger med avhämtning av mat, fastighetsskötsel, lokalvård, grundskolor och gymnasier, stora byggprojekt, tåg och färjor, butiker, statliga servicekontor och slakterier. Mer än varannan arbetsgivare fick krav på att åtgärda brister i sitt arbete med att förebygga smittrisker.
De branscher som framför allt saknade kunskap kring hur man ska förebygga risk för smitta, var de som normalt inte arbetar med smittrisker, och inte har sett detta som en prioriterad arbetsmiljörisk.
Arbetsmiljöverket har följt upp sina anmärkningar och konstaterar att arbetsgivarna har åtgärdat bristerna.

Upptäck mer