”Otillfredsställande att man ägnar sig åt annat än tandvård”

Som socialminister är Jakob Forssmed (KD) högsta ansvarig för tandvården i Sverige. Tandläkartidningen frågade ministern hur han vill lösa den ojämna tillgången på tandläkare i landet.

Nyheter

TLV föreslår modell för riskbedömning

TLV har tagit fram en preliminär modell för nationell riskbedömning inom tandvården, och Socialstyrelsen konstaterar att det finns goda förutsättningar för att införa en sådan.

Nyheter

Tandläkartidningen spår tandvårdsåret 2024

Redaktionen har tittat i sin spåkula för det kommande året, och ser att riskbedömning, anmälningsplikt och högkostnadsskydd även i år kommer att vara högst aktuella frågor.

Nyheter

Tandvårdsåret 2023

2023 har varit ett händelserikt år inom tandvården. Det handlar om politiska utspel och utredningar, men också om fusk och nya regelverk. Tandläkartidningen sammanfattar det som har tagit mest plats i nyhetsflödet.

Nyheter

Förstärkning till arbetet med riskbedömning inom tandvården

SBU och TLV har fått i uppdrag av regeringen att hjälpa Socialstyrelsen att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet med riskbedömningen är en mer jämlik tandvård.

Nyheter

Ny modell för riskbedömning ska tas fram

Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Detta för att tandvårdens resurser ska användas mer effektivt.

Nyheter

Tandvårdens smittskyddsarbete fick godkänt

Tandvården är bra på att förebygga smittrisker, men ungefär en av sex inspekterade arbetsplatser inom tandvården behöver förbättra sina rutiner. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljö

SKaPa visar tydliga trendbrott

SKaPa är världens största register för odontologisk data. Årets rapport från kvalitetsregistret visar till exempel tydligt att trenden är bruten vad gäller ökning av karies hos små barn, och att sköra äldre ofta förlorar kontakten med tandvården.

Kariologi

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons