Annons

Annons

Tandvårdspersonal rycker in i coronavården

Tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister över hela landet är redo att delta i vården av patienter som drabbats av Coronaviruset. "Det här är bara början, det kommer bli fler", säger Marie Eriksson, tandvårdschef i Region Värmland.

Hittills har ett 60-tal av tandvårdschefen Marie Erikssons medarbetare i Folktandvården Värmland tillbringat tid på Kliniskt träningscenter, som förberedelse för insatser i vården av Coronapatienter. Ett tiotal är redan schemalagda för arbete på sjukhuset i Karlstad.

Marie Eriksson

Marie Eriksson


– Du kan vara inne på utbildningen och bli placerad på en avdelning samma vecka, säger Marie Eriksson.
Alla anställda på Folktandvården Värmland som inte behövs för akutverksamheten står till sjukvårdens förfogande. Under en halv dag på Kliniskt träningscenter får de utbildning i bland annat hygienrutiner och hantering av skyddsutrustning. Därefter får de introduktion ute på sjukhusavdelningen och blir inplacerade på schema.
– Vårdutbildningen avgör vad du blir satt att göra. Många av våra tandsköterskor är utbildade undersköterskor. Tandläkare har också anmält intresse att hjälpa till, bland annat en med bakgrund som biomedicinsk analytiker. Han är redan inne och arbetar. De som inte har vårdutbildning stöttar med vårdbiträdesuppgifter, säger Marie Eriksson.

Öppet för akuttandvård

Folktandvården Värmland håller fortfarande 17 allmäntandvårdskliniker öppna. Alla specialistkliniker är öppna för akutpatienter.
– Däremot är de små klinikerna stängda för att vi ska kunna spara engångsmaterial som handskar och munskydd. Vi har tillräckligt med personal för att kunna upprätthålla den volym av akutvård vi behöver ha på klinikerna, både i allmän– och specialisttandvården.

”Det här är bara början, det kommer bli fler.”

Mitt uppe i det ansträngda läget ser Marie Eriksson också möjligheter för tandvården att utvecklas.
– Genom restriktionerna för vilken vård vi får bedriva har vi blivit väldigt begränsade i vår egentliga yrkesutövning. Men det är en övning för oss alla i att vara flexibla och snabbt anpassningsbara.
Den stora utmaningen just nu är att många medarbetare är på väg in i en helt ny arbetssituation.
– Det här är bara början, det kommer bli fler, säger Marie Eriksson.

Provtagning av misstänkt smitta

I Region Uppsala har ett 15-tal tandsköterskor och tandhygienister tillfälligt börjat arbeta med provtagning av misstänkt Coronasmittade. Även tandläkare är beredda att hjälpa till i den hårt ansträngda sjukvården.

Gunilla Swanholm

Gunilla Swanholm


– Att det är så många som räcker upp handen och gärna ställer upp i det här pressade läget för sjukvården gör mig stolt, säger Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Folktandvården Uppsala och ordförande i Folktandvårdsföreningen.
Några av hennes medarbetare har också varit på Akademiska sjukhuset och hjälpt till i arbetet med att inreda nya avdelningar för intensivvård och eftervård.
– Framför allt är det personal från verksamheter som i normala fall behandlar många äldre patienter. Vi har också mobila tandvårdsteam som åker ut till patienter och de har också fått ställa in delar av sin verksamhet.

Testa personal för Coronavirus

Samtidigt har Folktandvården Uppsala utbildat ett antal team så att de kan arbeta med smittade patienter, både på en fast klinik och i mobil verksamhet för att hjälpa patienter som inte kan flyttas.
Frånvaron ligger för närvarande runt tio procent och är inte högre än förra året, då vanlig influensa och vinterkräksjuka var mycket vanligare. Gunilla Swanholm konstaterar att vissa medarbetare kan vara smittade av Corona, men är tveksam till om tandvårdens personal behöver testas för Coronaviruset.
– Ska man prioritera vilka grupper som ska testas är inte tandvården mest aktuell. Vi drar ju ner verksamhet och lider inte brist på kapacitet. Tvärtom har vi ett överskott på personal.

”Vi påverkas starkt av hur läget ser ut inom sjukvården eftersom vi ju har en central styrning av fördelningen av material.”

Materialtillgången är osäker och skiljer sig mellan regionerna.
– De signaler vi får om situationen är väldigt varierande. Vi påverkas starkt av hur läget ser ut inom sjukvården eftersom vi ju har en central styrning av fördelningen av material.
Gunilla Swanholm bedömer att Folktandvården Uppsala har material så klinikerna klarar en veckas verksamhet på nuvarande nivå. De har också lämnat ifrån sig material till hälso– och sjukvården.

Spridning via aerosol

Ett bekymmer är den pågående diskussionen om virus kan få spridning via aerosol som bildas när tandvården använder vissa instrument.
– Vi har inget stöd från Folkhälsomyndigheten för att det är en sådan risk, men för att dämpa oron hos personalen skulle vi vilja ha större tillgång till andningsskydd och skyddsutrustning över huvud taget.

Tillgång till skyddsmaterial

De andningsmasker som även hälso- och sjukvården efterlyser är svårast att få tillgång till för tandvården.
– Vi har en speciell klinik för patienter med luftvägssymtom och där har vi ändå säkrat tillgången.
Folktandvården inventerar löpande tillgången till skyddsmaterial och lämnar en sammanställning över hur mycket material som finns på klinikerna. Därefter görs en central bedömning i regionen och tandvården får material utifrån hur stor verksamheten är i relation till den övriga hälso– och sjukvården. För tillfället innebär det cirka fem procent av det material som kommer in till region Uppsala.

Frivilligt arbete inom sjukvården

När de första tecknen på virusspridning började komma i Skåne etablerade Folktandvården där ett samarbetsavtal om personal med regionen. I tandvården arbetar många undersköterskor och några sjuksköterskor, men även i den administrativa personalen finns de med dubbla kompetenser. 120 medarbetare anmälde sitt intresse för att frivilligt jobba inom andra delar av sjukvården.
Än så länge har regionen inte behövt använda tandvårdspersonalens tjänster och nu ändras förutsättningarna när Folktandvården Skåne inför korttidsarbete. Det innebär att medarbetarna jobbar 40 procent av heltid, med en mindre sänkning av lönen.
Förändringen påverkar en del av medarbetarnas intresse för att gå in i Coronavården. Folktandvården Skåne drivs i bolagsform och medarbetare som väljer att arbeta inom andra delar av vården undantas från korttidspermitteringen.

Mats Gottschalk

Mats Gottschalk


– Nu har vi frågat de 120 medarbetarna på nytt och jag märker att intresset är lägre, vilket är helt förståeligt, säger Mats Gottschalk, HR-chef i Folktandvården Skåne.
Samtidigt konstaterar han att trycket på sjukvården i Region Skåne än så länge inte blivit så högt som man befarade för några veckor sedan. Tandvårdens beredskap att rycka in bygger på frivillighet och att den ordinarie verksamheten just nu är begränsad.
– Just nu har vi ett överskott av personal. De flesta andra av regionens verksamheter har den omvända situationen, säger Mats Gottschalk.

Många vill bidra

Ett 90-tal anställda vid Folktandvården Östergötland har utbildning och yrkeserfarenhet som kan komma till nytta om regionen behöver förstärkning i vården av Coronasmittade patienter.
Inventeringen — på uppdrag av Region Östergötland — går nu in i sin andra fas där medarbetarna får säga vad de behöver för information, utbildningsinsatser och annat för att kunna hjälpa till.
– Ännu har det inte blivit skarpt läge. Många vill bidra, men en del undrar om de har tillräcklig kompetens. Det finns också en oro för vilka risker det kan innebära att jobba med Coronasjuka, säger Cecilia Wiberg, HR–chef Folktandvården Östergötland.

Möjlighet att beordra

I kollektivavtalet och de allmänna bestämmelser som gäller för hela landet finns en möjlighet för arbetsgivaren att beordra vikariatsförordnande utanför anställningsavtalets ram. Det skulle kunna bli aktuellt om krisen djupnar, men så här långt bygger inhoppen i sjukvården för tandvårdens del på frivillighet.

Cecilia Wiberg

Cecilia Wiberg


Folktandvården Östergötland har cirka 40 kliniker. För närvarande är tre allmäntandvårdskliniker öppna för akut tandvård. Utöver det utförs viss specialisttandvård. Personal som inte längre arbetar med behandling jobbar med egen kompetensutveckling eller verksamhetsutveckling, till exempel att hitta effektivare sätt att kalla patienter.
– Vi ser just nu en något högre frånvaro, både på grund av sjukdom och vård av barn, men inget alarmerande. Jag känner inte till någon som har konstaterad smitta, säger Cecilia Wiberg.
Läs också: Minusresultat i miljoner förväntas
Status inom Folktandvården

Upptäck mer