Annons

Annons

TEV:s årsmöte en snabb affär

TEV, Tandläkare - Egen verksamhet, hade planerat för ett innehållsrikt program där slutpunkten var föreningens årsmöte. Coronaläget gjorde att planerna fick ändras i sista stund och årsmötet hållas digitalt.

TEV:s årsmöte skulle ha hållits i Västerås den 12 november, och varit en del av ett helt eftermiddagsprogram. Men i sent läge stod det klart att evenemanget inte kunde genomföras som tänkt till följd av pandemirestriktioner, så man valde att i stället genomföra årsmötet i digital form och skjuta upp övriga programpunkter till ett tillfälle i vår.
En motion hade inkommit angående val av ombud till Tandläkarförbundets förbundsmöte. Motionen sköts till nästa år för diskussion om huruvida det är TEV:s årsmöte eller TEV:s styrelse som bör utse ombud.
En andra motion om att även tillåta passiva medlemmar att inneha förtroendeposter sköts också till nästa årsmöte 2021 för diskussion.
Valberedningens förslag till omval av Patrik Andréen för ett år samt omval av ledamoten Nathalie Wåhlin och revisor Åsa Berg godkändes av årsmötet. En ledamotsplats lämnades obesatt till följd av sent avhopp.
TEV:s budgetförslag för 2021 godkändes också. Medlemsavgifterna på 3 400 kronor per år för aktiva medlemmar och 1 600 kronor för passiva lämnas oförändrade. Föreningens medlemsavgift till Sveriges Tandläkarförbund för 2021 är budgeterat till 2,6 miljoner kronor.
Hela årsmötet tog 25 minuter.

Upptäck mer