Ordförandelös styrelse leder TEV det kommande året

Det valdes ingen ny ordförande för TEV vid dagens årsmöte. I stället beslutades att styrelsen gemensamt ska leda föreningen – åtminstone till och med nästa årsmöte.

Nyheter

Hon vill förnya riksstämman

Engagemanget för tandvården i glesbygden har följt med sedan hennes första jobb efter tandläkarexamen. Maria von Beetzen är ny ordförande för Riksstämmenämnden och vill att riksstämman ska vara ett stöd för tandvården i hela landet.

Karriär & porträtt

Rekordmånga deltog vid TEV:s årsmöte

Ett nytt format gav ett rekordstort medlemsengagemang när TEV höll årsmöte den 21 oktober. Vid mötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen.

Nyheter

Sveriges Tandläkarförbund svarar på tandvårdsutredningen

En förenklad problembild och ett förslag som inte leder till målet om en jämlik tandhälsa. Det är några av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på tandvårdsutredningen. Man anser också att tandläkarprofessionen borde ha fått komma till tals i större utsträckning.

Nyheter

Utredare vill inte röra momsen

Det är försiktighet som präglar slutbetänkandet i utredningen Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (SOU 2021:40). Det innebär att olikheterna inom EU består.

Nyheter

Hur var arbetet i referensgrupperna?

I en av den nya tandvårdsutredningens referensgrupper fanns flera representanter från riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund. Här berättar några av dem hur de upplevde arbetet.

Nyheter

TEV oroliga för sämre kostnadstäckning

Patrik Andrén, ordförande för Tandläkare – Egen verksamhet, TEV, tycker att utredningen för jämlik tandhälsa har gjort en bra genomlysning av svensk tandvård, men ser flera oroande förslag.

Nyheter

TEV:s årsmöte en snabb affär

TEV, Tandläkare - Egen verksamhet, hade planerat för ett innehållsrikt program där slutpunkten var föreningens årsmöte. Coronaläget gjorde att planerna fick ändras i sista stund och årsmötet hållas digitalt.

Nyheter

Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning

Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas. Regeringen vill att det ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Tandläkarnas representanter är oroliga för att det kan hota fri prissättning och fri etableringsrätt och att patienterna kan bli förlorarna.

Nyheter

Tandläkarna höll sitt första digitala förbundsmöte

Ombuden är positiva efter Sveriges Tandläkarförbunds första digitala förbundsmöte, men inget ersätter att träffas på riktigt.

Nyheter

Peter Franzén får årets Gotthard Dahlénmedalj

Peter Franzén, privattandläkare i Norrköping, tidigare ordförande för Tandläkare - Egen Verksamhet, TEV, och tidigare styrelseledamot i Sveriges Tandläkarförbund, belönas nu med Gotthard Dahlénmedaljen.

Nyheter

Han vill inspirera till att starta eget

Han vill vara med där det händer, och har ett långt ­engagemang för tandläkaryrket. Patrik Andrén, ny ordförande för Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV), ser utmaningar för privattandvården både i coronakrisen och politiskt.

Nyheter

Tomma tidböcker hot mot privattandläkarna

Tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser. De flesta privata kliniker klarar troligen en kortare period av tomma tidböcker, men på sikt behövs stöd för att klara fasta kostnader. Annars går många mindre företag omkull, tror Patrik Andrén, ordförande för TEV, och Merit Lindberg, Privattandläkarnas vd.

Covid-19

Nytt i TEV:s topp

Vid Tandläkare egen verksamhets årsmöte i samband med riksstämman i november valdes Patrik Andrén till ny ordförande.

Nyheter

TEV: ”Det blir dyrare tandvård!”

Peter Franzén, ordförande för TEV, Tandläkare Egen Verksamhet, menar att momsbestämmelserna kommer att bli ett stort bekymmer, särskilt inom privattandvårdens mindre enheter, där det är vanligt att hyra in en specialisttandläkare för vissa behandlingar.

Nyheter

Förbundsmötets beslut för framtiden

Vid förbundsmötet för Sveriges tandläkarförbund i december togs flera beslut för förbundets framtid. Den största debatten handlade om styrelsens proposition att hålla förbundsmöte var tredje år.

Nyheter

Revisorer kritiserar ”partsintressen” i förbundsstyrelsen

Tandläkarförbundets två förtroendevalda revisorer anser att arbetet i förbundsstyrelsen måste vitaliseras för att rädda förbundets framtid.

Nyheter

Privattandläkarna ser framåt

Tandläkarförbundet har fått en ny riksförening för privattandläkare.

Okategoriserade

Ny förening för egenföretagare

Peter Franzén är ordförande i Tandläkarförbundets nya riksförening för privattandläkare.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons