Annons

Annons

Tio myndigheter blir fyra

Lägg ner tio befintliga myndigheter och skapa fyra nya för vård och omsorg. Det föreslår regeringens utredare Stefan Carlsson. Bland de myndigheter som föreslås uppgå i en ny finns Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Syftet med översynen av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgsområdet är enligt regeringens direktiv att främja hälsa, minska framtida vårdbehov och åstadkomma en jämlik vård och omsorg i hela landet.
De fyra nya statliga myndigheter som utredaren föreslår är Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg, Inspektionen för hälsa, vård och omsorg, Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg, samt Myndigheten för välfärdsstrategi.
De tio myndigheter som utredaren Stefan Carlsson föreslår ska läggas ner och vars personal ska fördelas ut på de nya myndigheterna är Socialstyrelsen, Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Handisam, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor samt Statens medicinsk-etiska råd.
Lars-Erik Holm, generaldirektör vid Socialstyrelsen, ser fördelar med förslaget, men är inte odelat positiv:
– Det är hög tid att göra en helhetsbelysning av statens roll inom vård- och omsorgsområdet. Det är nödvändigt att tydliggöra vem som ansvara för vad, och vården och omsorgen behöver bli jämlik i hela landet, säger han, men tillägger:
– Det är bra att utredaren föreslår ökade resurser, men det är olyckligt att han tonar ner den statliga granskningen av hur vården och omsorgen lever upp till lagar och regler. Vi skulle få en tillsyn som är mer till för kommuner och landsting än till för medborgarna.
Läs mer i Tandläkartidningen nr 8, som kommer ut den 14 juni.
 

Upptäck mer