Annons

Annons

TLV vill förenkla prisjämförelsetjänsten

Fler sätt att ange priser och olika möjligheter att ansluta sig. Det är några förändringar som TLV tror kan förenkla användningen av prisjämförelsetjänsten för tandvården.

I maj fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag av regeringen att säkerställa tillgången till en prisjämförelsetjänst för tandvården. I den delrapport som TLV nu har lämnat till Socialdepartementet konstaterar verket att de problem som finns med prisjämförelsetjänsten 1177.se inte går att lösa utan en genomgripande förändring. TLV har därför i sitt förslag tagit fram en ”konceptuell skiss” för utvecklingen av tjänsten.
Ett inslag i skissen är möjligheten att jämföra priser med två eller tre olika mått: det egna priset, inrapporterat pris till Försäkringskassan och referenspriset. TLV föreslår också att det ska gå att ansluta sig från annat håll än den katalog som idag är obligatorisk och där få privatpraktiserande finns med.
Även ett klistermärke som anslutna kliniker kan sätta upp där det framgår att mottagningen är listad hos 1177 finns med i skissen.
– Målet är att göra prisjämförelsetjänsten bättre för patienterna men också smidigare för tandvården att använda, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV.
Till skillnad från utredningen om tandvårdsstödet som presenterades tidigare i höst föreslår TLV däremot inte att anslutning till tjänsten ska vara obligatorisk.
TLV ska lämna sin slutrapport av uppdraget den 15 februari 2016.
Läs hela delrapporten på TLV:s hemsida!

Upptäck mer