Annons

Annons

Träning hjälpte vid käkledsknäppningar

Ungdomar med käkleds­problem blev bättre genom ett internetbaserat stödprogram, särskilt när ett träningsprogram inkluderades.

I en svensk studie fick 83 ungdomar i åldern 12 till 19 år genomgå ett internetbaserat stödprogram under fyra månader. Deltagarna i studien hade diagnostiserad temporomandibulär dysfunktion (TMD) med återkommande smärtsamma käklåsningar eller knäppningar på grund av förskjutning av käkledsdisken (temporomandibular joint disc displacement with reduction, DDR). Samtliga var motiverade att delta.
Alla deltagare fick information och utbildning om TMD – om hur utbrett det är, om käkledens anatomi, om stress samt rådgivning att inte provocera käkledsknäppningen. Möjlighet till att ställa frågor genom internetplattformen fanns för alla deltagare under hela studietiden.

Träningsvideo

Behandlingsgruppen fick utöver det även tillgång till en fem minuter lång tränings­video genom internetplattformen, och genomförde även en introduktionsövning. De uppmanades träna tre gånger per dag under två månader till den första utvärderingen, och efter det vid behov.
Både med och utan tränings­video/uppmaning att träna förbättrades symtombilden hos deltagarna, men förbättringen var statistiskt signifikant större hos dem med träningsprogram.
Av dem i träningsgruppen rapporterade 79 procent vid tvåmånadersutvärderingen att de tränat dagligen. Vid avslutet, efter fyra månader, rapporterade 59 procent daglig träning.

Upptäck mer