Annons

Annons

Treårig utbildning till tandhygienist allt närmare

Tandhygienistutbildningen ska bli treårig. Till våren tas en ny examensbeskrivning fram på utbildningsdepartementet.

Regeringskansliet planerar att förändra examensbeskrivning för tandhygienistexamen inför att utbildningen blir treårig. Nu bildas en referensgrupp för att hjälpa utbildningsdepartementet utforma examensbeskrivningen.
Referensgruppens första möte hålls i januari och ett par möten till är planerade under vårterminen.
Drygt tio lärosäten och organisationer har fått förfrågan om att utse representanter som ska ingå i referensgruppen, berättar Malin Bolinder, departementssekreterare på utbildningsdepartementet, som ansvarar för sakfrågan.
”Fantastiskt roligt”
– Det känns fantastiskt roligt att vi är framme vid att ta fram en ny examensbeskrivning för tandhygienistutbildningen, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening (STHF) och en av dem som ingår i referensgruppen.
– Det här är sista pusselbiten som ska på plats innan vi får en obligatorisk treårig utbildning. Det verkar som om frågan nu har hög prioritet på utbildningsdepartementet, säger hon.
Fördelarna överväger
I slutet av 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fick i uppdrag att analysera vad det skulle innebära. UKÄ presenterade sin rapport om för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen förra året.
Fördelarna med en förlängning av tandhygienistexamen från 120 till 180 högskolepoäng överväger klart nackdelarna, anser UKÄ.
UKÄ anser också att personer som har en tvåårig tandhygienistexamen bör ges möjligheter att komplettera sina studier. Redan i dag går det att komplettera den kortare utbildningen för att få en kandidatexamen, men inte på alla utbildningsorter.
Tandhygienistutbildningarna i landet varierar både i längd och upplägg. Programmet finns i dag på sju orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Jönköping, Kristianstad och Karlstad – men utbildningen i Karlstad läggs ner efter vårterminen 2018.
Inget datum klart
Det är fortfarande oklart när den obligatoriska, treåriga tandhygienistutbildningen kan vara på plats.
– Jag kan i dagsläget inte säga något om när en ny examensbeskrivning för tandhygienistexamen kan träda i kraft, säger Malin Bolinder.

Upptäck mer