Annons

Annons

Tufft läge för branschen

Föreningen Svensk Dental­handel är en av organisatörerna bakom Swedental, mässan som kompletterar Odontologisk Riksstämma som den årliga mötesplatsen för Tandvårdssverige. I år är mässan inställd. Vad innebär det för branschen?

– Vi följer efterfrågeutvecklingen på tandvård noga, berättar Thomas Andersson, vd för Incisivum AB och sedan 2008 ordförande för Föreningen Svensk Dentalhandel, FSD.

Thomas Andersson

Thomas Andersson


Han hänvisar till Försäkrings­kassans statistik som visar att tandvårdsbesöken backat med 25 procent och att man på kliniksidan tappat runt två miljarder i intäkter.
– Det får ju stora effekter på våra medlemmar dentalhandels­bolagen, konstaterar han lakoniskt.

Information till klinikerna

För bolagen är Swedental en viktig exponeringsyta där man bygger och underhåller relationer med sina kunder. När den nu försvinner i år är det svårt att få ut information till klinikerna.
– Det är ännu svårare än annars att få till möten ute på klinikerna, de flesta jobbar ikapp den vårdskuld som har uppstått i pandemins spår. Kursarrange­mang är därför heller inget bra alternativ, menar Thomas Andersson.
Beslutet att ställa in Swedental togs redan i slutet av juni, ­efter att man gjort en stor ­enkät bland arbetsgivare där man ­frågade om de kunde tänka sig att skicka sin personal till Swedental. De flesta svarade då att det var osannolikt.

”Så ser det ju ut i hela svenska näringslivet i dag, för varje månad som går blir det tuffare och tuffare.”

Som branschorganisation har FSD både stora och mindre företag som medlemmar. De stora företagen är ofta mer uthålliga finansiellt än de små, som får kämpa hårt men än så länge överlever. Hittills känner Thomas Andersson inte till något dentalbolag som fått lägga ner.
– Vi ser ett stabilare läge i vården just nu som gör att efterfrågan på förbrukningsmaterial har hämtat sig, men investeringarna i ny utrustning och så vidare har avstannat väsentligt.
Vad gör då företagen i stället för att bygga monter i Göteborg? Thomas Andersson tror att de flesta företagen gör allt för att minska tappet och använder insparade mässkostnader för att täppa igen hål på andra ställen.
– Så ser det ju ut i hela svenska näringslivet i dag, för varje månad som går blir det tuffare och tuffare. Men staten har haft en bra inriktning på sina olika stöd och det är ingen tvekan om att de svenska bolagen har klarat sig bättre än kollegerna i Europa, i vissa länder har det ju varit total lock-down.

Swedental 2021

Nu står hoppet till 2021. FSD märker inte av någon avmattning i intresset från företagen.
– Utställarna är verkligen på tårna för att få de bästa platserna i hallen. Får vi bara koll på virusläget så blir det Swedental 2021 i Stockholm. Vi hoppas kunna paketera värdet tydligt mot till exempel arbetsgivare, det är ju det fysiska mötet som skapar dynamiken.

Uppköp och sammanslagningar

Thomas Andersson känner ingen större oro för mässors och kongressers överlevnad i framtiden.
– I dentalbranschen har vi på senare år sett många uppköp och sammanslagningar och då är risken att den större aktören jobbar med halva monter­ytan, så det är en utmaning. En annan nyckelfaktor är arbets­givarna som ska se värdet i riksstämman.
Att folk vill mötas råder det inget tvivel om menar Thomas Andersson.

Upptäck mer