Annons

Annons

Två doktorander får pengar till forskning

Ollie och Elof Ericssons stiftelse för vetenskaplig forskning stödjer odontologisk forskning med 100 000 kronor om året i minst tre år i ett nytt samarbete.

Två doktorander får 50 000 kronor vardera till odontologisk forskning i år. Lika mycket pengar satsas nästa år och 2019.

– Jag har arbetat i dentalbranschen i runt 40 år. För oss är det väldigt intressant att stödja odontologisk forskning, säger Thomas Ericsson, som sitter i stiftelsens styrelse.

Med hjälp av Tandläkartidningen kom han i kontakt med Björn Klinge, som i egenskap av ansvarig för Nationell klinisk forskarskola i odontologi har samordnat utannonseringen av stipendierna och sakkunnigbedömningen av projekten.

– Det är en väldig stimulans att tidigt i forskarkarriären uppmärksammas på detta sätt och det kan även vara nyckeln till andra anslag, tror Björn Klinge.

Barnreumatism

Malin Collin forskar om käkledsinvolvering hos barn med reumatism. Runt 1 800 barn i Sverige har juvenil idiopatisk artrit och en del av dem får skador i käkleden som ger smärta och funktionsinskränkning. Hon studerar vilka kliniska tecken som finns, hur det ser ut röntgenologiskt och om det går att mäta sjukdomsaktivitet med enkla medel. Vet man på ett tidigt stadium vilka barn som drabbas går det att förebygga skador och smärta, hoppas hon.

Den 1 september byter Malin Collin jobb och börjar på specialisttandvården på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hittills har hon arbetat heltid på Eastman och forskning har ingått i tjänsten. Nu kommer hon att jobba 75 procent och hon vet inte än om hon får forska i tjänsten. Parallellt med jobbet är Malin doktorand på Karolinska institutet, men har ingen doktorandtjänst.

– Därför är pengarna extra välkomna. Det är väldigt roligt att få 50 000 kronor. Pengarna används till kostnader för statistisk analys och andra viktiga saker till projektet, säger hon.

Riskmarkörer för parodontit

Mark Lindholm forskar om bakterier som är riskmarkörer för aggressiv parodontit hos barn och ungdomar. På sikt hoppas han att det blir möjligt att förhindra uppkomsten av aggressiv parodontit genom att rikta läkemedel mot vissa proteiner i bakterierna.

Han arbetar som tandläkare i Finland på halvtid och har en doktorandtjänst på halvtid vid institutionen för odontologi i Umeå.

– Det är väldigt trevligt att få lite bekräftelse och stöd för min forskning så att den kan gå framåt. Pengarna kommer att användas till laboratoriematerial och analys, berättar Mark Lindholm.

Upptäck mer