Annons

Annons

Ulrika Rebhan invald i TT:s styrelse

Vid Tjänstetandläkarnas (TT:s) föreningsmöte valdes Ulrika Rebhan till ny ledamot i styrelsen. Man beslutade också om en satsning på IT-system och en snabbare uteslutning av den som inte betalar sin medlemsavgift.

Vid Tjänstetandläkarnas föreningsmöte i november samlades representanter från 19 av 23 lokalavdelningar.
Mötet beslutade att höja medlemsavgiften med 2 procent och styrelsearvodena med 2,5 procent. Man beslutade också att satsa på att utveckla föreningens medlemsregister och en ny webbplats. Föreningens största kostnad är avgiften till Sveriges Tandläkarförbund på knappt 7 miljoner kronor, vilket är ungefär en tredjedel av de totala kostnaderna.
Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag, vilket innebär att Lena Rignell avtackades som styrelseledamot efter tolv år. Hon ersätts av Ulrika Rebhan, ordförande för Tjänstetandläkarna i region Stockholm. På övriga poster valdes den nuvarande styrelsen om för mandatperioden 2022-2023.
Vid valet av valberedning fick man för första gången på mycket länge hålla omröstning med valsedlar. Detta eftersom det fanns tre kandidater till två poster: Lena Rignell, Kerstin Söderström och Alexandra Ioannidis Olsson. Efter att alla röster räknats stod det klart att de två första valdes till valberedning för 2022-2023.
Styrelsen föreslog att den som trots påminnelser inte har betalat sin medlemsavgift ska kunna uteslutas efter en månad i stället för, som nu, efter tre månader. Mötet sa ja till detta, och ändringen gäller från årsskiftet.

Upptäck mer