Annons

Annons

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.

Under förmiddagen inledningstalade Veronica Palm vid en konferens som ordnas av Svensk samhällsodontologisk förening (SSOF). Konferensen ”Tandvårdssystemet – utvecklat, invecklat eller avvecklat” pågår i dag och i morgon i Stockholm.
Veronica Palm, tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, tillsattes av regeringen för en månad sedan för att se över tandvårdssystemet.
– Huvuduppdraget är tydligt. Utredningen ska ta reda på hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer jämlikt och resurseffektivt, säger hon.
– Alla bör ha rätt till en god hälsa oavsett inkomst. Ingen ska behöva avstå från förebyggande eller nödvändig tandvård av ekonomiska skäl.
Mångfald och valfrihet blir kvar
Utredningens förslag ska minska skillnader i tandhälsan mellan olika grupper, gynna förebyggande tandvård och göra att tandvårdssystemet bli tydligare.
– Tandvårdssystemet ska upplevas som mer förutsägbart för individen och även för skattebetalare och staten.
Människors möjlighet att fritt välja tandläkare blir kvar, liksom den fria prissättningen, betonar hon.
– Vi har inte i uppdrag att riva upp eller hitta på nytt, säger Veronica Palm, men hon konstaterar att den fria prissättningen skapar en osäkerhet för patienten.
– Referenspriset är ointressant om tandläkarens pris ändå är ett helt annat.
Klart 2020
Arbetet med utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” har knappt påbörjats och kommer att presenteras först den 1 mars 2020.
Under de kommande två åren ska befintliga kunskaper om skillnader i oral hälsa och tandvårdsutnyttjande analyseras och kompletteras vid behov. Intressanta faktorer är exempelvis inkomst, ålder, kön, bostadsort, socioekonomisk bakgrund och tid i Sverige.
Spontant tycker Veronica Palm att det är konstigt att tandvården inte ingår i övriga hälso- och sjukvårdssystemet när munnen är en del av kroppen, men hon inser att det kommer att dröja ”länge, länge” innan det blir aktuellt.
– Vi tänker pröva olika finansieringsmodeller för tandvården. Ännu har ingen funnit den bästa, säger hon.
Utredningen diskuteras under eftermiddagen av konferensdeltagarna. Synpunkterna kommer att lämnas skriftligen till utredningsgruppen.
Janet Suslick

Upptäck mer