Annons

Annons

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.

Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Därför efterlyser nu socialdepartementet remissvar från berörda instanser.
Bland andra har utredningen gått ut på remiss till Sverige Tandläkarförbund, Tjänstetandläkarna, Tandläkare – Egen verksamhet (TEV), folktandvårdsorganisationer, privata tandvårdsorganisationer, specialistföreningar samt till myndigheter, regioner och kommuner. Hela listan finns här.
Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.
Remissvaren ska ha kommit in till socialdepartementet senast 1 september.
Alla svar och yttranden med anledning av remissen ingår sedan i underlaget för de beslut som ska tas.
Läs mer om utredningen här.

Upptäck mer