Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor
Alla vuxna ska erbjudas undersökning för 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm. Foto: Janet Suslick

Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor

TANDVÅRDSUTREDNING 1 mar 2021
Dela artikeln
Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm, särskild utredare, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

Efter tre års arbete blir utredningen om jämlik tandhälsa offentlig i eftermiddag, men redan nu presenteras några förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Tandvårdssystemet behöver reformeras för att bli mer jämlikt och resurseffektivt, anser Veronica Palm.

Förutom att tandundersökning ska kosta 200 kronor föreslår utredningen:

  • Det allmänna tandvårdsbidrag (ATB) ska tas bort.
  • Unga vuxna mellan 20 och 23 år ska ingå i det statliga tandvårdsstödet och inte den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.
  • Varje patient ska få en individuell tandhälsoplan. De med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd.
  • Ett nytt statligt selektivt tandvårdsstöd för personer med särskilda behov ska ersätta delar av de olika regionala tandvårdsstöden, men tandvård som sker i samverkan med hälso- och sjukvården, till exempel infektionssanering inför en hjärtoperation, ska regionerna ansvara för även i fortsättningen.

Omfördelning
Förslagen bygger på en omfördelning av befintliga medel och kräver inga ytterligare resurser.

Utredningen har också gjort beräkningar för att se vad ett statligt högkostnadsskydd i nivå med övrig hälso- och sjukvård (i dag 1 150 kronor) skulle kosta.

Staten skulle behöva lägga ytterligare mellan sex och sju miljarder kronor per år på tandvårdssubventioner, utan hänsyn till dynamiska effekter.

”En sådan reform skulle göra tandvården till en gemensamt finansierad universell välfärdstjänst som mer liknar andra välfärdstjänster. Men om det ska göras med bibehållen fri prissättning skulle det sannolikt också leda till oönskade effekter som prisökningar, överkonsumtion och läckage av offentliga resurser”, skriver Veronica Palm.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Utredningen om jämlik tandhälsa"

Förbundet underkänner utredningens analys

Tandvårdsutredning Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.
6 apr 2021

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Tandvårdsutredning Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.
6 apr 2021

Utredaren har lämnat över

Intervju Veronica Palm har lång erfarenhet som riksdags­ledamot, och har ett stort intresse för rättvisefrågor. I tre år har hon arbetat med utredningen om jämlik ­tandhälsa, nu är det upp till regeringen att lägga fram en proposition.
31 mar 2021

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

REMISS Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.
29 mar 2021

Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning

Högkostnadsskyddet Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas. Regeringen vill att det ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Tandläkarnas representanter är oroliga för att det kan hota fri prissättning och fri etableringsrätt och att patienterna kan bli förlorarna.
7 dec 2020

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.
6 nov 2020

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.
13 jan 2020

Viss tandvård kanske kan bli sjukvård

Ojämlik tandhälsa Tandvård som är ett led i en sjukvårdsbehandling kan komma att ingå i hälso- och sjukvårdens finansieringssystem. Det säger Veronica Palm, som leder utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.
27 maj 2019

Många förslag till Veronica Palm

Jämlik tandhälsa Regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm mötte en engagerad publik när hon på årets odontologiska riksstämma i Göteborg berättade om det pågående utredningsarbetet.
12 dec 2018

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.
17 maj 2018

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.
18 apr 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch