Annons

Annons

Vattenkylning tycks inte sprida covid-19

Vattenkylning tycks inte sprida coronavirus från patientens saliv, visar studie. Risken är särskilt låg om vakuumsug används och munsköljning görs innan kylningen.

Arbete med vattenkylning bildar aerosoler och det har skapat oro hos tandvårdspersonal under pandemin. En ny studie från en forskargrupp i USA visar att salivens mikroorganismer inte i större utsträckning följer med aerosolerna, och det inkluderar coronaviruset SARS-CoV-2. Studien är liten, 28 patienter ingick, men antyder att amerikanska tandläkares hygienrutiner är fullgoda för att skydda personalen. Studien visar också att en rutinsköljning av patientens mun innan proceduren minskar risken. Behandlingarna som genomfördes under studien var implantat, lagning med high-speed och ultraljudsrengöring.
Prover togs från vattenkylningskällan och från patienternas saliv. En halvtimme efter avslutad behandling togs prover på operatörens ansiktsvisir, assistentens ansiktsvisir, patientens bröst och cirka två meter från patientens mun. DNA isolerades och sekvenserades från dessa prover och på så sätt kunde man artbestämma mikroorganismer från både källor och de platser där aerosoler landat.

Smittspridning av covid-19

Omkring 20 procent av de mikroorganismer som landat i omgivningen gick det inte att spåra källan till. I median kom dock 78 procent av mikroorganismerna som spritts i omgivningen från vattenkylningen, medan saliv knappt bidrog till detta (median 0 procent).
Det är inte överraskande att salivens mikroorganismer inte sprids i lika hög omfattning som vattnets, då man tidigare visat att vattenkylning späder ut saliven 20 till 200 gånger. Man hittade spridning av salivens mikroorganismer i åtta fall, framför allt till patientens bröst. Fem av dessa åtta fall hade inte sköljt munnen inför proceduren. Studien gjordes medan smittspridningen av covid-19 var hög i samhället, och SARS-CoV-2 detekterades i saliven från 19 av patienterna. Dock detekterades ingen SARS-CoV-2 i något av omgivningsproverna.

Upptäck mer