Annons

Annons

Webbkurs om riktlinjerna

En webbutbildning om de nya nationella riktlinjerna för tandvård blir klar i mitten av mars 2022.

Det är Socialstyrelsen som gör utbildningen, som består av tre moduler. Den första handlar om varför de nya riktlinjerna införs och den andra om vad de innebär. Sista delen ger förslag på hur riktlinjerna kan implementeras.
Utbildningen riktar sig till tandläkare och tandhygienister samt till chefer och strateger inom tandvården.
Riktlinjerna för tandvården började gälla 28 september 2021. Fram till slutet av januari går det att lämna synpunkter om riktlinjerna till Socialstyrelsen. Myndigheten kommer att bearbeta förslagen och i höst kommer riktlinjerna i en uppdaterad version.
Omfattar även barn
De nya nationella riktlinjerna har ersatt de gamla riktlinjerna för vuxentandvården. Riktlinjerna omfattar nu även rekommendationer för barn och för personer som behöver särskilt stöd. Andra nyheter är att implantatkirurgi och odontologisk radiologi har kommit till.
Riktlinjerna kan användas av behandlare som vägledning för kliniska beslut men är nu mer anpassade till beslutsfattare än tidigare.
Tandvården utvärderas
Socialstyrelsen har också tagit fram nya indikatorer för att följa och utvärdera tandvårdens kvalitet på nationell, regional och lokal nivå.
Indikatorerna kommer att användas för att se vad som fungerar bra inom tandvården och vad som behöver förbättras. Socialstyrelsen ska utvärdera tandvårdens kvalitet med hjälp av de nya indikatorerna under 2022 och 2023.

Upptäck mer