Annons

Annons

Webbkurser om coronaviruset

Karolinska institutet har tagit fram två webbkurser om smittskyddsrutiner och triagering vid misstänkt smitta av coronaviruset covid-19.

E-utbildningarna har gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen och handlar om hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning för att ”stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19”.
Kurserna är gratis och riktar sig till all personal inom vård och omsorg. Den ena riktar sig mer till de som arbetar patientnära.
Det finns även en sida med länkar till fördjupningsmaterial om coronaviruset.
Läs mer om att förebygga smittspridning inom tandvården i Tandläkartidningens artikel ”Med hygien som vapen”.

Upptäck mer