Med hygien som vapen
Bra-Bättre-Bäst: Klinikkläderna är viktiga i kampen mot smittspridning. Vid operation rekommenderar Bodil Lund plagg som är tätare än vanliga klinikkläder. Bussarongen ska helst ha täta ärmslut ovanför armbågen och stoppas innanför byxlinningen. Operationshjälm är bättre än mössa. Foto: Gustav Gräll

Med hygien som vapen

Hygien 14 maj 2019
Dela artikeln
Alla tandläkare gör kirurgiska ingrepp. Att förebygga infektion så långt det bara går är, tillsammans med restriktiv antibiotikaanvändning, bästa vapnet mot antibiotikaresistens.

Bästa sättet att förebygga spridningen av resistenta bakterier på kliniken är att alltid hålla en hög hygiennivå när du behandlar patienterna. Då minskar infektionsrisken, behovet av att använda antibiotika och därmed även risken för antibiotikaresistens.

Bodil Lund

Handhygienen är det allra viktigaste för att förebygga smittspridning enligt Bodil Lund.

– Allt vi kan göra för att förebygga smitta är bra. Utgå från att vem som helst kan bära på resistenta bakterier och behandla alla lika, säger Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens.

När resistenta bakterier överförs i vården, leder det ofta till att personen bär på smittan länge – utan symtom och utan att veta om det. Under tiden kan bakterierna spridas vidare.

– Att bara titta på antalet postoperativa infektioner som mått på vårdhygienens kvalitet ger därför en falsk trygghet.

Handhygienen är det allra viktigaste för att förebygga smittspridning.

Handskar och handsprit

– Handskar och handsprit ska vara strategiskt utplacerade i behandlingsrummet, men det är också viktigt att det är högt i tak så att vi kan säga till varandra när vi brister, säger Bodil Lund, som är professor vid universitetet i Bergen och även arbetar vid Karolinska Institutet en dag i veckan.

I praktiken: du ska vara tacksam om tandsköterskan ser att du har brutit steriliteten i samband med en operation och vågar säga till dig.

Visdomständer och implantatoperationer

Stress är en faktor som kan försämra vårdhygienen.

– Vi blir lätt lite irrationella och gör fel saker, och 30 sekunder till omspritning är lång tid om man är stressad, men vi måste låta det ta tid – och kosta pengar, slår hon fast.

Vid vanliga invasiva ingrepp, till exempel extraktioner, räcker det med basala hygienrutiner. Men många tandläkare gör också kirurgi: opererar bort visdomständer, gör implantatoperationer eller annat.

”Jag anser att en operation är en operation, och då är det operationshygien som gäller.”

Då ska det vara operationshygien även om det kirurgiska ingreppet sker i ett vanligt behandlingsrum. Behandlingsrummet behöver alltså omvandlas till ett operationsrum.

– Jag anser att en operation är en operation, och då är det operationshygien som gäller. Ska du lägga upp en lambå ska du vidta alla tillgängliga åtgärder för att minimera riskerna för patienten. Sätter du implantat bör du vara sterilklädd.

Segelflyger på hudflagor

Klinikkläderna är viktiga. Vid operation rekommenderar Bodil Lund plagg som är tätare än vanliga klinik­kläder. Det minskar risken för att bakterier segelflyger iväg på hudflagor.

– Bra kvalitet kostar mer och operationskläderna håller bara ett begränsat antal tvättar, men patientsäkerheten är viktig.

Dubbla handskar

Tänk som elektronikkedjorna – bra, bättre, bäst. En bra hygiennivå duger till vardags, men vid operation ska du sträva efter ”bäst”. Bussarongen ska vara innanför byxlinningen och ha täta ärmslut ovanför armbågen. En operationshjälm som täcker håret är bättre än en mössa. Bodil Lund rekommenderar också dubbla handskar.

– Det har visat sig signifikant minska antalet post­operativa infektioner. Jag använder alltid dubbla handskar, även om jag bara ska ta bort en visdomstand.

Dubbla handskar minskar också risken för blodsmitta när man sticker sig, eftersom avstrykningseffekten blir bättre än om man har enkla handskar.

Luftburna smittor

Munskydd ska användas, men det är egentligen mest bara ett stänkskydd, det skyddar inte mot luftburen smitta, påpekar hon.

Personalen är den viktigaste orsaken till luftburna smittor och svävande partiklar med potentiella smittämnen. Håll därför antalet personer i rummet nere under sterila ingrepp.

– Dörren ska vara stängd. Undvik onödigt spring.

Munhygien

Städningen är också en faktor som inte får glömmas. Eftersom damm innebär en risk för smittspridning ska behandlingsrummet dammas varje dag – och städpersonalen behöver känna till det. Rengöring och ytdesinfektion är förstås också viktiga.

När det väl är dags för operation ska operationsfältet vara så rent som möjligt.

– Utför munhygien på patienten inför operationen om det behövs, säger Bodil Lund.

All utrustning på plats

Hon ger några handfasta tips:

  • Planera ingreppet noga i förväg. Tänk även igenom vad du ska göra om det inte går som planerat, på så sätt kan operationstiden minimeras. Ju längre operationstid desto större är risken för infektion.
  • Så långt det går ska all nödvändig utrustning vara på plats innan operationen börjar, eftersom risken för att smittämnen sprids ökar när man plockar i skåp och lådor.
  • Hantera vävnaden varsamt.

– Kläm inte för hårt med pincetten och lägg snittet så att lambån bibehåller god genomblödning. Undvik hårdhänta drag med hakar. Säkra god hemostas innan såret försluts, eftersom blodansamlingar ökar trycket på vävnaden så dess skydd mot infektion minskar.

Gottebutik för bakterier

Bodil Lund undviker att lämna främmande kropps­material i såret, även resorberbara blödningsstillande material.

– All blodansamling, speciellt i kombination med främmande material, är en gottebutik för bakterier, säger hon.

Kroppstemperaturen spelar också roll.

– Infektionsrisken ökar i vävnad som har en temperatur under normal kroppstemperatur. Det beror på minskad cirkulation.

Smärtlindring och rökstopp

Patienten behöver också adekvat smärtlindring ­efter operationen, inte minst för att det minskar risken för postoperativ infektion. Man ska inte använda antibiotika som ett alternativ till smärtlindring.

Vad gäller patientfaktorer kan man inte påverka allt, men Bodil Lund rekommenderar alltid rökstopp, helst cirka fyra veckor innan operationen och minst sex veckor efteråt. Hon föreslår nikotinersättningsmedel för patienter som är intresserade av det.

”Vem vill betala flera tusen kronor för att lära sig tvätta händerna?”

Tandläkare kan egentligen hygienrutinerna. Bodil Lund menar att brist på kunskap sällan är problemet.

– Problemet är att folk inte följer hygienrutinerna, ­säger hon.

Smittskydd är som hjärt-lungräddning eller brandskydd. Man behöver uppdatera och repetera rutinerna regelbundet. Därför rekommenderar Bodil Lund återkommande utbildning i vårdhygien, även om hon inser att alla kanske inte prioriterar det.

– Vem vill betala flera tusen kronor för att lära sig tvätta händerna?
Janet Suslick

Fakta

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2021"

Tandhygienister vill kunna specialisera sig

Specialist Sveriges Tandhygienistförening (STHF) har tagit fram ett förslag om specialistutbildning för tandhygienister. Detta i samarbete med bland annat tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet.
14 dec 2021

Åke Parmlid och Johan Hagman får årets Sverkerpris

Riksstämman 2021 Årets Sverkerpris delas ut till två personer, Åke Parmlid och Johan Hagman, som båda har intresserat sig för ny teknik och att förmedla sin kunskap till andra.
19 nov 2021

Palwasha Momand vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2021 Palwasha Momand har i samband med årets odontologiska riksstämma tilldelats priset för bästa forskningsrapport.
19 nov 2021

Global ambassadör för svensk odontologi får pris

RIKSSTÄMMAN 2021 Att ligga i framkant innebär att alltid ifrågasätta fastslagna sanningar. Det säger Panos Papapanou, professor vid Columbia University i USA. Han får Svenska Tandläkare-Sällskapets International Prize 2021.
10 nov 2021

Han får pris för forskning om kariesprevention

RIKSSTÄMMAN 2021 Svante Twetman, professor emeritus vid Köpenhamns universitet, får Millerpriset vid årets odontologiska riksstämma. Prissumman är på 80 000 kronor.
9 nov 2021

Dentalbranschen tror på välfyllt mässgolv

Riksstämman 2021 Drygt en av fyra utställare uteblir från Swedental i år, men branschen är optimistisk och hoppas på att färre besökare ändå ger möjlighet till bra möten.
9 nov 2021

Björn Klinge får förtjänstmedalj

RIKSSTÄMMAN 2021 Björn Klinge, senior professor vid Malmö universitet och vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen, får Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj vid årets odontologiska riksstämma.
8 nov 2021

Tre belönas för att de skapade SKaPa

RIKSSTÄMMAN 2021 Att skapa SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) var krävande och registret utvecklas fortfarande. Nu får registrets initiativtagare Forssbergs pris – ett erkännande för åratal av slit.
4 nov 2021

Vaccin, protetik och riktlinjer lockar på riksstämman

Riksstämman 2021 Årets odontologiska riksstämma på Stockholmsmässan väntas samla över 1100 personer. Flest kommer på torsdagen då temat är artificiell intelligens, men en vaccinforskande tandläkare lockar även till onsdagens invigning.
4 nov 2021

Riksstämman satsar på smittsäkerhet

Riksstämman 2021 För att minska risken för smittspridning blir det luftigt i lokalerna under Odontologisk Riksstämma och Swedental. Det berättar projektledaren Anders Rudestad.
4 nov 2021

Två professorer delar på Beyronpriset

RIKSSTÄMMAN 2021 Per Alstergren, professor i bettfysiologi, och Victoria Franke Stenport, professor i oral protetik, får Henry Beyrons pris 2021.
2 nov 2021

Bodil Lund får hedersmedalj

RIKSSTÄMMAN 2021 Bodil Lund, ny professor i käkkirurgi vid Karolinska institutet, får Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj 2021 för sin kunskapsspridning inom odontologisk vetenskap.
1 nov 2021

Här är årets bästa tandläkarstudenter 2021

RIKSSTÄMMAN 2021 Fyra duktiga studenter utses till årets student 2021. Förutom äran, får de 10 000 kronor vardera. De uppmärksammas också i samband med årets odontologiska riksstämma.
28 okt 2021

Ola Sollenius skrev bästa avhandling

RIKSSTÄMMAN 2021 En doktorsavhandling om kostnadseffektiviteten vid behandling av tvångsförda korsbett hos åtta- och nioåringar får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling.
27 okt 2021

Tandvården får nya riktlinjer

SOCIALSTYRELSEN Nya nationella riktlinjer för tandvård börjar gälla 28 september. All tandvård omfattas nu och riktlinjerna vänder sig mer till beslutsfattare än tidigare.
20 sep 2021

Nya nationella riktlinjer för tandvård – Så togs rekommendationerna fram

Vetenskap Denna artikel beskriver hur arbetet med att ta fram de nya nationella riktlinjerna för tandvården bedrivits, och hur de kommer att kunna bidra till kunskap och god vård till Sveriges tandvårdsbesökare. Även om de nya riktlinjerna främst riktar sig till beslutsfattare, ger de också varje tandläkare och tandhygienist vägledning i patientmötet.
4 nov 2021
Plusmaterial

Smärtskola kan hjälpa unga

Smärta En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.
21 sep 2021

Matti Sällberg: Vaccinet tar all hans tid

Porträttet Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkar­arbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.
2 sep 2020
Plusmaterial

Hon letar samband mellan minne och tuggfunktion

Forskning Linn Hedberg, övertandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, undersöker samband mellan tuggfunktion och minne.
13 okt 2021

Uno Fors: AI på väg in i tandvården

Forskning Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.
11 aug 2021

Nytt regelverk för medicintekniska produkter i tandvården

Vetenskap Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården att gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.
7 okt 2021

Bengt Hasséus: Tandläkare kan rädda liv

Porträttet Bengt Hasséus, docent i oral medicin, har ägnat sin forskar­karriär åt att förstå hur immunsystemet reagerar i förstadier till cancer. Han vill att Sveriges tandläkare och tandhygienister i ännu större utsträckning än i dag ska se sig som en del av hälso- och sjukvården.
18 nov 2020
Plusmaterial

Hon kartlägger kunskap

Porträtt Från odontologi till gynekologi. Det kan bli tvära kast för Helena Domeij, tandläkare och projekt­ledare på Statens beredning för medicinsk och ­social utvärdering (SBU).
22 apr 2020

Hon hämtar kunskap från kliniken

Porträttet 40 år inom tandvården – det är lång tid för det är lång tid för en disputerad tandläkare som bara är 57 år. Annika Julihn började som tandsköterske­elev 1979. I dag är hon specialist i pedodonti vid Eastman­institutet i Stockholm och arbetar med ett praktik­baserat forskningsnätverk inom barntandvården.
19 feb 2020

AI: Upplärd maskin hittar karies

Karies AI-systemet har tränat på tusentals röntgenbilder. Nu hittar den så gott som alla kariesangrepp på egen hand.
19 nov 2019

Michael Braian: Totalt digitalt

Metod Med digital protesteknik kan patienter med ömmande skavsår bli ett minne blott. Efter bara två besök kan patienten få en helprotes med mycket bra passform.
29 jul 2019
Plusmaterial

Göran Friman får Forssbergs pris

Riksstämman 2019 Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.
4 nov 2019

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Forskaren Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.
4 sep 2019

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Porträttet Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.
22 maj 2018
Plusmaterial

Tandvården ska styras av kunskap

Evidens Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.
5 nov 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch