Med hygien som vapen
Bra-Bättre-Bäst: Klinikkläderna är viktiga i kampen mot smittspridning. Vid operation rekommenderar Bodil Lund plagg som är tätare än vanliga klinikkläder. Bussarongen ska helst ha täta ärmslut ovanför armbågen och stoppas innanför byxlinningen. Operationshjälm är bättre än mössa. Foto: Gustav Gräll

Med hygien som vapen

Hygien 14 maj 2019
Dela artikeln
Alla tandläkare gör kirurgiska ingrepp. Att förebygga infektion så långt det bara går är, tillsammans med restriktiv antibiotikaanvändning, bästa vapnet mot antibiotikaresistens.

Bästa sättet att förebygga spridningen av resistenta bakterier på kliniken är att alltid hålla en hög hygiennivå när du behandlar patienterna. Då minskar infektionsrisken, behovet av att använda antibiotika och därmed även risken för antibiotikaresistens.

Bodil Lund

Handhygienen är det allra viktigaste för att förebygga smittspridning enligt Bodil Lund.

– Allt vi kan göra för att förebygga smitta är bra. Utgå från att vem som helst kan bära på resistenta bakterier och behandla alla lika, säger Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens.

När resistenta bakterier överförs i vården, leder det ofta till att personen bär på smittan länge – utan symtom och utan att veta om det. Under tiden kan bakterierna spridas vidare.

– Att bara titta på antalet postoperativa infektioner som mått på vårdhygienens kvalitet ger därför en falsk trygghet.

Handhygienen är det allra viktigaste för att förebygga smittspridning.

Handskar och handsprit

– Handskar och handsprit ska vara strategiskt utplacerade i behandlingsrummet, men det är också viktigt att det är högt i tak så att vi kan säga till varandra när vi brister, säger Bodil Lund, som är professor vid universitetet i Bergen och även arbetar vid Karolinska Institutet en dag i veckan.

I praktiken: du ska vara tacksam om tandsköterskan ser att du har brutit steriliteten i samband med en operation och vågar säga till dig.

Visdomständer och implantatoperationer

Stress är en faktor som kan försämra vårdhygienen.

– Vi blir lätt lite irrationella och gör fel saker, och 30 sekunder till omspritning är lång tid om man är stressad, men vi måste låta det ta tid – och kosta pengar, slår hon fast.

Vid vanliga invasiva ingrepp, till exempel extraktioner, räcker det med basala hygienrutiner. Men många tandläkare gör också kirurgi: opererar bort visdomständer, gör implantatoperationer eller annat.

“Jag anser att en operation är en operation, och då är det operationshygien som gäller.”

Då ska det vara operationshygien även om det kirurgiska ingreppet sker i ett vanligt behandlingsrum. Behandlingsrummet behöver alltså omvandlas till ett operationsrum.

– Jag anser att en operation är en operation, och då är det operationshygien som gäller. Ska du lägga upp en lambå ska du vidta alla tillgängliga åtgärder för att minimera riskerna för patienten. Sätter du implantat bör du vara sterilklädd.

Segelflyger på hudflagor

Klinikkläderna är viktiga. Vid operation rekommenderar Bodil Lund plagg som är tätare än vanliga klinik­kläder. Det minskar risken för att bakterier segelflyger iväg på hudflagor.

– Bra kvalitet kostar mer och operationskläderna håller bara ett begränsat antal tvättar, men patientsäkerheten är viktig.

Dubbla handskar

Tänk som elektronikkedjorna – bra, bättre, bäst. En bra hygiennivå duger till vardags, men vid operation ska du sträva efter ”bäst”. Bussarongen ska vara innanför byxlinningen och ha täta ärmslut ovanför armbågen. En operationshjälm som täcker håret är bättre än en mössa. Bodil Lund rekommenderar också dubbla handskar.

– Det har visat sig signifikant minska antalet post­operativa infektioner. Jag använder alltid dubbla handskar, även om jag bara ska ta bort en visdomstand.

Dubbla handskar minskar också risken för blodsmitta när man sticker sig, eftersom avstrykningseffekten blir bättre än om man har enkla handskar.

Luftburna smittor

Munskydd ska användas, men det är egentligen mest bara ett stänkskydd, det skyddar inte mot luftburen smitta, påpekar hon.

Personalen är den viktigaste orsaken till luftburna smittor och svävande partiklar med potentiella smittämnen. Håll därför antalet personer i rummet nere under sterila ingrepp.

– Dörren ska vara stängd. Undvik onödigt spring.

Munhygien

Städningen är också en faktor som inte får glömmas. Eftersom damm innebär en risk för smittspridning ska behandlingsrummet dammas varje dag – och städpersonalen behöver känna till det. Rengöring och ytdesinfektion är förstås också viktiga.

När det väl är dags för operation ska operationsfältet vara så rent som möjligt.

– Utför munhygien på patienten inför operationen om det behövs, säger Bodil Lund.

All utrustning på plats

Hon ger några handfasta tips:

  • Planera ingreppet noga i förväg. Tänk även igenom vad du ska göra om det inte går som planerat, på så sätt kan operationstiden minimeras. Ju längre operationstid desto större är risken för infektion.
  • Så långt det går ska all nödvändig utrustning vara på plats innan operationen börjar, eftersom risken för att smittämnen sprids ökar när man plockar i skåp och lådor.
  • Hantera vävnaden varsamt.

– Kläm inte för hårt med pincetten och lägg snittet så att lambån bibehåller god genomblödning. Undvik hårdhänta drag med hakar. Säkra god hemostas innan såret försluts, eftersom blodansamlingar ökar trycket på vävnaden så dess skydd mot infektion minskar.

Gottebutik för bakterier

Bodil Lund undviker att lämna främmande kropps­material i såret, även resorberbara blödningsstillande material.

– All blodansamling, speciellt i kombination med främmande material, är en gottebutik för bakterier, säger hon.

Kroppstemperaturen spelar också roll.

– Infektionsrisken ökar i vävnad som har en temperatur under normal kroppstemperatur. Det beror på minskad cirkulation.

Smärtlindring och rökstopp

Patienten behöver också adekvat smärtlindring ­efter operationen, inte minst för att det minskar risken för postoperativ infektion. Man ska inte använda antibiotika som ett alternativ till smärtlindring.

Vad gäller patientfaktorer kan man inte påverka allt, men Bodil Lund rekommenderar alltid rökstopp, helst cirka fyra veckor innan operationen och minst sex veckor efteråt. Hon föreslår nikotinersättningsmedel för patienter som är intresserade av det.

“Vem vill betala flera tusen kronor för att lära sig tvätta händerna?”

Tandläkare kan egentligen hygienrutinerna. Bodil Lund menar att brist på kunskap sällan är problemet.

– Problemet är att folk inte följer hygienrutinerna, ­säger hon.

Smittskydd är som hjärt-lungräddning eller brandskydd. Man behöver uppdatera och repetera rutinerna regelbundet. Därför rekommenderar Bodil Lund återkommande utbildning i vårdhygien, även om hon inser att alla kanske inte prioriterar det.

– Vem vill betala flera tusen kronor för att lära sig tvätta händerna?
Janet Suslick

Fakta

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Tema: Metod"

Det får du göra med patientbilder

Metod Tolkningarna av regelverket går isär. Praktikertjänst säger ja till publicering av patientbilder i sociala medier – om patienten har givit sitt samtycke i skrift. Folktandvården Stockholm säger nej, oavsett vad patienten tycker.
8 jun 2021
Plusmaterial

Placeboeffekten en hjälpande kraft

Metod Patientens förväntningar påverkar hur väl behandlingen går. Det handlar om placeboeffekten, som innebär att kroppen reagerar på de förväntningar som byggts upp i hjärnan, och som du kan ta vara på för att få ett bättre behandlingsresultat.
11 maj 2021
Plusmaterial

När munnen tar stryk

Metod Utvecklingen inom traumabehandling har gått framåt de senaste decennierna. Traumaskador involverar de flesta specialiteter och nyckelbegreppet för framgångsrik behandling av komplexa traumafall är interdisciplinärt samarbete.
27 okt 2020
Plusmaterial

Att behandla underbett

Metod ”Det är inte självklart att patienten har samma uppfattning om sitt utseende som den rådande skönhetsnormen, därför är det viktigt att vi är överens om vilket mål vi har med behandlingen”, säger Andrea Wölner-Hanssen Halbritter, chef för käkkirurgen i Karlstad, där man har stor erfarenhet av underbettskirurgi. Här beskriver hon hur en korrigering kan gå till.
22 sep 2020
Plusmaterial

Bit ihop och gör det själv!

Metod Gör-det-själv-tandvård på nätet kan locka den som vill komma billigt undan. Men vad är det man beställer och till vilket pris, för tänderna?
24 mar 2020
Plusmaterial

Ny klassificering för parodontit på plats

Klassificering Sverige har fått ett nytt klassificeringssystem för parodontala och periimplantära sjukdomar. Alla tandläkare behöver nu lära sig systemet, som har tagits fram i konsensus av ett 100-tal internationella experter.
28 jan 2020

Totalt digitalt

Metod Med digital protesteknik kan patienter med ömmande skavsår bli ett minne blott. Efter bara två besök kan patienten få en helprotes med mycket bra passform.
29 jul 2019
Plusmaterial

Full fart för miljön

Miljöarbete Med engagemang, samarbete och snabba kommunikationsvägar har Folktandvården Norrtälje bra fart i sitt miljöarbete. Till exempel återvinner man allt så långt det är möjligt, och byter till biobaserade engångsmaterial.
11 jun 2019

Tolka tecknen i tid

Erosion Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.
4 feb 2019
Plusmaterial

Håll koll på toxikologin

Metod Patientens oro och personalens hälsa, och så givetvis din egen hälsa. Det är tre skäl att ha koll på de ämnen du hanterar på kliniken.
19 dec 2018
Plusmaterial

Med känsla för karies

Digitalisering Det är en utmaning att hitta lagom svåra patienter och ge tandläkarstudenterna mer praktisk träning. I Göteborg satsar man därför på att använda ­simulatorer i utbildningen.
12 nov 2018
Plusmaterial

Nya verktyg för tandvårdsrädda

Metod En ny behandlingsmodell kan hjälpa allmän­tandläkare att ta hand om tandvårdsrädda ­patienter. Metoden ger en tydlig struktur som gör att man snabbt kommer in på hur patienten kan ­behandlas på bästa sätt, berättar Carl-Otto Brahm, över­tandläkare i orofacial medicin i Jönköping.
27 sep 2018

Så testas dentala material

Metod Vad du sätter i patientens mun är ditt ansvar. Med CE‑märkning vet du att materialet upp­fyller ­kraven i regelverket. Men experterna tycker att det borde krävas ännu mer.
1 aug 2018
Plusmaterial

Pigg på karieskunskap

Metod I Umeå har universitetslektor Karin Sunnegårdh-Grönberg i fem år lett gruppbehandling för patienter med förhöjd risk för karies. Modellen, som kallas Pigg, är unik och rubbar delvis balansen mellan tandläkare och patient.
13 jun 2018
Plusmaterial

Endodonti bakom galler

Mördare, våldtäktsmän och kvinno­misshandlare. Tandläkare Tor Bomans patienter på anstalten ­Västervik Norra bär på olika levnads­öden, men de flesta har en sak gemensamt. De är i stort behov av ­akuttandvård.
29 maj 2018
Plusmaterial

En strålande behandling

Metod Med ett laserinstrument kan du ta bort karies utan att vidröra patienten, eller döda bakterier i en rotkanal. Specifika våglängder hos ljuset ger många möjliga användningsområden, men det behövs fler stora vetenskapliga studier för att visa varför det fungerar.
2 maj 2018
Plusmaterial

Håll koll på kvicksilvret

Metod I rören från din klinik har du sannolikt minst ett tiotal gram kvicksilver. Detta mycket giftiga ämne riskerar att läcka ut i miljön om det inte tas om hand på rätt sätt.
5 apr 2018
Plusmaterial

Mindre än minst

Metod Nanopartiklar dyker upp i allt fler produkter. En liten storlek ger dem nya egenskaper och nya möjlig­heter för materialutveckling. Men de tar också nya vägar in i kroppen.
6 mar 2018
Plusmaterial

Antibiotika ofta onödigt

Metod Slentrianmässig förskrivning av antibiotika har lett till en ökande resistens hos de bakterier man vill stoppa. Här behöver tandvården dra sitt strå till stacken och bara skriva ut antibiotika när det är indicerat
6 feb 2018
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch