Annons

Annons

Åtta av tio zirconia-kronor fortfarande felfria efter fem år

Zirkoniumdioxid (ZrO2), eller zirconia, har använts i dentalprodukter under de senaste 20 åren, men endast ett fåtal studier har gjorts av hur väl materialet fungerar i klinisk praxis. Nu kan forskare vid Sahlgrenska akademin i en långtidsstudie visa att det fungerar relativt väl. Genom att försöka följa upp samtliga zirconia-kronor som satts in på en...

Zirkoniumdioxid (ZrO2), eller zirconia, har använts i dentalprodukter under de senaste 20 åren, men endast ett fåtal studier har gjorts av hur väl materialet fungerar i klinisk praxis. Nu kan forskare vid Sahlgrenska akademin i en långtidsstudie visa att det fungerar relativt väl.
Genom att försöka följa upp samtliga zirconia-kronor som satts in på en privat praktik från oktober 2004 till november 2005 kan forskarna visa det verkliga utfallet för verkliga patienter. Under det dryga året sattes 216 kronor in på 169 patienter. Sju patienter med elva kronor har inte kunnat följas upp eftersom de aldrig kom tillbaka på någon kontroll efter ingreppet. Studien omfattar därför 162 patienter med 205 kronor.
Totalt var det 40 kronor, eller 19 procent, där någon typ av komplikation uppstod under undersökningstiden. Det vanligaste problemet var att kronan lossnade, vilket inträffade i 15 fall, eller sju procent. Problemen var sedan i fallande ordning; behov av endodontisk behandling i nio fall (fyra procent), utdragning av stödjetanden i sju fall (tre procent), endodontiska och /eller parodontala problem i sex fall (tre procent), lika många frakturer på skalfasaden och en rotfraktur (en halv procent).
När de enkelt fixade problemen undantogs kvarstod 19 kronor av totalt 216, eller nio procent, som var misslyckade.
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade