Annons

Annons

Barn med diabetes har sämre skydd mot oral inflammation

Yngre barn och ungdomar som lider av diabetes typ 1 har både ett minskat salivflöde och en sämre sammansättning av saliven.

Yngre barn och ungdomar som lider av diabetes typ 1 har både ett minskat salivflöde och en sämre sammansättning av saliven vilket gör dem känsligare för inflammatoriska sjukdomar i munnen. Det konstaterar polska forskare efter att de har undersökt saliven hos 60 diabetessjuka barn och ungdomar mellan sju och 17 år gamla som de har jämfört med lika många ålders-, köns- och tandstatusmatchade friska kontroller.
Saliven innehåller en mängd ämnen som skyddar munnen och tänderna mot bakterier och svampar. Bland dessa finns peroxidas som är det viktigaste antioxidativa enzymet som förhindrar bakteriers metabolism genom att skapa bakteriedödande ämnen. Här finns också lysosym som attackerar bakterierna och dödar dem genom att förstöra deras cellvägg och laktoferrin som binder upp fria järnatomer och förhindrar att de används av bakterier i deras metabolism.
Salivflödet hos både de yngre och äldre barnen med diabetes typ 1 var i princip halverat jämfört med de friska kontrollerna. Dessutom var koncentrationen av enzymet peroxidas signifikant lägre i saliven hos barnen med diabetes medan koncentrationerna av laktoferrin och lysosym mer eller mindre var desamma som hos kontrollpersonerna, men eftersom salivflödet var lägre hos de diabetessjuka barnen har de en mindre mängd av alla dessa ämnen i munhålan.
Sammantaget innebär detta att barn och ungdomar med diabetes typ 1 har ett sämre skydd mot bakterier och svampar vilket gör dem mer mottagliga för inflammatoriska sjukdomar i munnen. Något som bör hanteras genom att inkludera dessa barn i särskilda preventiva åtgärder, föreslår forskarna.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade