Annons

Annons

Bindning till dentin bevarar bakterie-DNA under lång tid

En ny svensk studie kan nu förklara både hur bakterie-DNA kan extraheras ur flera tusen år gamla tänder och varför man måste vara försiktig vid tolkningen av mikrobiologiska analyser av den orala bakteriesammansättningen. Forskarna kan visa att bakterie-DNA effektivt binder till dentin i tänderna och på så vis blir oåtkomligt för bakterienedbrytande enzymer. Genom ett...

En ny svensk studie kan nu förklara både hur bakterie-DNA kan extraheras ur flera tusen år gamla tänder och varför man måste vara försiktig vid tolkningen av mikrobiologiska analyser av den orala bakteriesammansättningen. Forskarna kan visa att bakterie-DNA effektivt binder till dentin i tänderna och på så vis blir oåtkomligt för bakterienedbrytande enzymer.
Genom ett antal in vitro-försök kan de visa att bakterie-DNA bundet till dentin utan några problem kan detekteras efter tre månader i både vatten och i en blandning av DNase-producerande bakterier som normalt bryter ner bakterie-DNA mycket effektivt. Utan dentin tog det 24 timmar för enzymerna att omöjliggöra detektion av bakterie-DNA, men tillsammans med dentin kunde det detekteras under hela de tre månader som var maxtiden för försöket.
Forskarna förklarar fyndet med att bindningen till dentin förändrar DNA:ts polarisering och gör det onåbart för de nedbrytande enzymerna.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade