Annons

Annons

”Fler utbildningsplatser ger bättre jämvikt”

Det är rimligt att Sverige täcker sitt eget behov av tandläkare, anser statssekreterare Peter Honeth. Därför byggs tandläkar-utbildningen ut.

Tandläkarutbildningen är i dag underdimensionerad, men nu tar regeringen steg för att motverka det, berättar Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet med ansvar för högre utbildning och forskning.
Sammanlagt ett 50-tal nya platser planeras på landets tandläkarutbildningar. Prognoser från Högskoleverket och Socialstyrelsen talar för att behovet är ännu större.
– Högskoleverket har sagt att det behövs ett hundratal platser, men det ska vägas mot ekonomiska förutsättningar och lärosätenas möjlighet att ta emot fler studenter, säger Peter Honeth.
– Jag kan inte garantera att platserna räcker till, men det blir i varje fall bättre jämvikt. Vi utbildar inte för dagens situation utan för en rätt osäker situation om 10, 20 år. Det finns ingen absolut matematik i det. Självklart ser efterfrågan på tandvård annorlunda ut om 20 år.
– Beräkningar brukar slå fel. Problemet är att man inte vet åt vilket håll.
 

Brist utanför utbildningsorterna

Mycket talar för att fler tandläkare bör utbildas. Många tandläkare närmar sig pensionsåldern och det finns i dag brist på tandläkare i vissa delar av landet.
– Det är ett regionalt problem att det inte är tillräckligt attraktivt att bo utanför utbildningsorterna, säger
Peter Honeth.
Att fler tandläkare flyttar till Sverige än ifrån Sverige är också ett tecken på brist.
Andra faktorer som talar för ett ökat behov är att alltfler patienter blir allt äldre. De har i större utsträckning än tidigare generationer egna tänder eller implantat kvar i munnen. Dessutom har de kanske högre förväntningar på tänderna långt upp i åldern.
Samtidigt talar vissa faktorer för ett minskat behov av tandläkare, till exempel att kariesskador har minskat och att det blir fler tandhygienister under kommande år.
 

Tolv platser nu

Tandläkarutbildningen byggs ut med tolv nybörjarplatser nästa år, föreslår regeringen i budgetpropositionen. Sex nya platser i Göteborg och sex i Malmö planeras 2012.
Varför just Göteborg och Malmö?
– Tolv platser är för få att sprida ut på alla utbildningsorter. Göteborg har begärt fler platser tidigare. Vi har också tittat på söktryck och vilka som har fått fler utbildningsplatser de senaste åren.
Ytterligare 40 nya platser vid landets tandläkarutbildningar föreslås under kommande år.
– Regeringen har inte tagit ställning till exakt när eller var platserna kommer till. Det presenteras sannolikt i nästa års budget, säger Peter Honeth.
Han tror inte att alla platser läggs ut samtidigt, utan det blir förmodligen en successiv utbyggnad som sker i samråd med lärosätena.
 

Omfördelning av platser

Förutom att det finns ett behov, blir det fler platser nu därför att årskullarna som går ut gymnasiet minskar och färre kommer att söka in på universitetet ett antal år framöver, berättar Peter Honeth.
– Det är en drastisk nedgång av ungdomar och det möjliggör omfördelningar.
Det är relativt dyrt att utbilda tandläkare. I pengar beräknat motsvarar varje ny tandläkarplats två till tre platser vid humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.
Regeringen bestämmer hur många platser som ska komma till och var. Skolorna får nya pengar till utbildningsplatserna genom omfördelningar från andra lärosäten.
– Det blir minskningar där det finns en nedgång på sökande, men exakt på vilka utbildningar bestämmer lärosätena själva, säger Peter Honeth.
 

Rimligt med ”inskolningsperiod”

Liksom de flesta längre akademiska utbildningar ska tandläkarutbildningen ge grunden för ett helt yrkesliv.
– Man kan inte utgå ifrån att en tandläkare är fullt produktiv den dagen man tar examen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att nyutbildade tandläkare kommer in i arbetet. Det gäller i stort sett varje kvalificerad utbildning, säger Peter Honeth.
Har du synpunkter på specialistutbildningarna?
– Det kommer sannolikt att bli brist på specialister, och det talar för att man ska satsa mer. Det är inte riktigt utbildningsdepartementets ansvar men vi kommer att diskutera det med socialdepartementet eftersom det påverkar hela tandvårdens utveckling.
– Det är en långvarig process att utbilda specialister, men första steget är att ha tillräckligt med tandläkare.
Planeras förändringar vad gäller tandhygienistutbildningen?
– Utbildningsdepartementet har inte tagit ställning till om tandhygienistutbildningen behöver förlängas, säger Peter Honeth.
Peter Honeth blev statssekreterare 2006. Dessförinnan var han universitetsdirektör i Lund. I grunden är han jurist och har tidigare haft olika befattningar på utbildningsdepartementet.

Upptäck mer