Högt söktryck på tandläkarutbildningar

Antalet ansökningar till tandläkarutbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat med 11 procent i år.

Nyheter

Fler utbildningsplatser i Göteborg nästa år

Tandläkarutbildningen utökas med 29 nya nybörjarplatser 2013 och 2014. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2013.

Nyheter

Fler studenter ger fler lärare

Tandläkarutbildningarna i landet byggs ut med sammanlagt 52 studieplatser per år med start 2012. Blir utbildningen sämre när studenterna blir fler?

Student

”Fler utbildningsplatser ger bättre jämvikt”

Det är rimligt att Sverige täcker sitt eget behov av tandläkare, anser statssekreterare Peter Honeth. Därför byggs tandläkar-utbildningen ut.

Okategoriserade

Fler tandläkare ska utbildas

Det är rimligt att Sverige täcker sitt eget behov av tandläkare, anser statssekreterare Peter Honeth.

Nyheter

Tandläkarutbildningen byggs ut

Tandläkarutbildningen ska byggas ut, föreslår regeringen i budgetpropositionen.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons