Annons

Annons

Fluorsköljning blev en succé

Små insatser kan göra underverk för de äldres tandhälsa. Det visar det arbete som bedrivs på äldreboenden i främst Söderhamn och Hudiksvall.

– Responsen från både de äldre och personalen är mycket positiv, berättar tandhygienist Maria Söråker, som startade projektet med stöd av Folktandvården Gävleborg.
Upprinnelsen till projektet var det stora behov av insatser för de äldre som Maria Söråker fann när hon reste runt och utförde munhälsobedömningar. Efter utbildning av personalen startades projektet 2014, och nu är hela Söderhamns kommun och nästan hela Hudiksvalls kommun är involverade.
– Många äldre har karies, muntorrhet och matrester kvar i munnen. Min intention blev att införa tandborstning två gånger om dagen samt fluorsköljningar efter lunch. Sköljningarna bidrar också till att få bort matrester som annars skulle kunna ligga kvar lång tid. Dessutom är ju de äldre samlade vid lunch, så det går lättare för personalen att hjälpa dem, berättar hon.
Vid uppföljningen av försöket med fluorsköljning har personalen berättat att vissa äldre behöver lite mer hjälp i början, men att de därefter klarar det själva. De äldre frågar också efter fluorsköljning om personalen inte hunnit få fram den direkt efter lunch.
Genom projektet har det också knutits kontakt mellan tandvården, så att de individer som har problem kan få hjälp i tid och därmed bibehålla en friskare munhälsa.
Satsningen i Söderhamn och Hudiksvall har fått gensvar; flera tandhygienister har nappat och infört tandborstning och fluorsköljning på flera platser. I dag är det mer än 550 brukare i Gävleborg som deltar, och fler är på gång.
– Modellen har också spridit sig till tandhygienister utanför länet, berättar Maria Söråker.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade