Annons

Annons

Fototerapi kan effektivisera parodontitbehandling

Ett tillägg av antimikrobiell fotodynamisk behandling till den traditionella mekaniska infektionskontrollen med depuration och polering av tandhalsar kan signifikant förbättra effekten för patienter med kronisk parodontit. Det visar en indisk studie där alla 90 patienterna fick traditionell behandling, men hälften lottades till att även få ett  tillägg av fotodynamisk behandling. Med hjälp av en speciell...

Ett tillägg av antimikrobiell fotodynamisk behandling till den traditionella mekaniska infektionskontrollen med depuration och polering av tandhalsar kan signifikant förbättra effekten för patienter med kronisk parodontit. Det visar en indisk studie där alla 90 patienterna fick traditionell behandling, men hälften lottades till att även få ett  tillägg av fotodynamisk behandling.
Med hjälp av en speciell fotosensitiserare, en kemikalie som binder till bakterierna och aktiveras med hjälp av ljuset, kan den fotodynamiska behandlingen producera celltoxiska syreföreningar som dödar bakterierna.
Redan vid den första uppföljningen två veckor efter behandlingen hade de som fått fototerapi signifikant bättre värden när det gäller inflammation i tandköttet, blödning i tandköttet och plack. Efter tre månader var även tandfickornas djup och den kliniska fästenivån signifikant bättre hos dem som fått fototerapi jämfört med kontrollgruppen.
De patienter som led av dålig andedräkt fick också en signifikant förbättring under den första månaden efter behandlingen jämfört med kontrollgruppen, men sedan klingade den effekten av.
Forskarna menar att fotodynamisk behandling kan bli ett viktigt tillskott i terapiarsenalen mot parodontit och att nya studier bör undersöka effekten av upprepad behandling.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade