Annons

Annons

Fyra av tio norska ungdomar har dental erosion

Närmare fyra av tio norska 18-åringar uppvisar tydliga tecken på dental erosion. Det är en klart högre siffra än i något annat nordiskt land. Värst drabbade var pojkarna, vilket överensstämmer med andra studier av dental erosion. Den aktuella studien är genomförd på drygt 1 400 18-åringar i Oslo som fick sin sista fria tandkontroll. Den...

Närmare fyra av tio norska 18-åringar uppvisar tydliga tecken på dental erosion. Det är en klart högre siffra än i något annat nordiskt land. Värst drabbade var pojkarna, vilket överensstämmer med andra studier av dental erosion.
Den aktuella studien är genomförd på drygt 1 400 18-åringar i Oslo som fick sin sista fria tandkontroll. Den visar att slitaget var vanligast på de övre framtänderna följt av de första undre kindtänderna.
Tre fjärdedelar av ungdomarna hade haft karies någon gång under livet och det var också vanligare att de som hade haft karies även hade dental erosion.
Bland ungdomarna som uppvisade dental erosion hade sex av tio även så kallade »cuppings« i tänderna. Däremot kunde forskarna inte se någon koppling mellan dental erosion och socio-ekonomisk status.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade