Annons

Annons

Godis sötat med erytritol gav bäst skydd mot karies

Forskare kan i en studie visa att det sockerfria sötningsmedlet erytritol ger ett signifikant bättre skydd mot karies än xylitol gör.

I en, bland de unga försökspersonerna sannolikt mycket populär, studie kan finska och estniska forskare visa att det sockerfria sötningsmedlet erytritol ger ett signifikant bättre skydd mot karies jämfört med xylitol.
Forskarna lät tillverka identiska godisbitar som sötades med någon av de tre polyolerna erytritol, xylitol eller sorbitol (kontroll). De engagerade sedan 485 estniska barn i lågstadiet, 7–9 år, som fick i uppgift att äta fyra godisbitar, tre gånger om dagen, alla skoldagar under tre års tid.
Forskarna undersökte barnens tandstatus en gång om året utan att veta vem som ätit vilken sorts godis. Koden bröts först när studien var färdig och data skulle analyseras. Det visade sig att redan efter två år började de barn som fick godis med erytritol utmärka sig genom att de hade färre antal tänder med karies. Efter tre år hade de också färre antal tandytor med kariesangrepp.
I erytritolgruppen fick barnen kariesangrepp på 4,6 procent av alla tandytor, medan barnen i xylitolgruppen fick det på 5,8 procent av alla tandytor, vilket var jämförbart med kontrollgruppens 5,5 procent.
Tidigare forskning har tydligt kunnat visa xylitols kariesskyddande effekt varför forskarna med viss förvåning konstaterar att xylitol i denna studie inte var bättre än kontrollgruppen.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade