Annons

Annons

Grönt te kan skydda mot parodontit

En internationell grupp forskare kan ha hittat mekanismen bakom det gröna teets skyddseffekt.

Grönt te har förknippats med positiva effekter vid sjukdomar som till exempel cancer, diabetes och fetma där det är visat att drycken verkar antibakteriellt, antiinflammatoriskt och som en antioxidant. Det finns även epidemiologiska studier som pekar på att intag av grönt te kan bidra till en förbättrad tandhälsa hos människor, med en minskad förekomst av parodontit som främsta effekt. Nu kan en internationell grupp bestående av forskare verksamma i Brasilien, Kanada och Kina ha hittat mekanismen bakom skyddseffekten mot parodontit.
I ett in vitro-försök kan de visa att extrakt från grönt te och det renframställda aktiva ämnet i grönt te, epigallokatechin-3-gallat, både stimulerar och skyddar immunförsvaret.
Forskarna behandlade en human cellinje av gingivala epitelceller med antingen extrakt av grönt te eller epigallokatechin-3-gallat i olika koncentrationer under tre eller 24 timmar. Deras resultat visar att både extraktet och det aktiva ämnet dosberoende dels uppreglerar cellernas produktion och utsöndring av endogena antibakteriella peptider, kallade human beta-defesiner (hBD), och dels förhindrar parodontitbakterien Porfyromonas gingivalis från att bryta ner dessa antibakteriella peptider.
I samma tidskrift kan en japansk forskargrupp visa att grönt te penslat på tandköttet skyddade eller fördröjde utvecklingen av parodontit i en experimentell råttmodell av sjukdomen. Trots att både råttor som fick grönt te och de som inte fick det utvecklade samma immunologiska svar mot parodontit, var effekterna när det gäller fästenivå, alveolär bennivå och inflammatoriskt påslag hos råttorna som fått grönt te signifikant bättre.
Det återstår dock att i kliniska studier visa att dessa mekanismer och effekter även gäller för människor vid normalt intag av grönt te som dryck.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade