Annons

Annons

Han är dentalbranschens man på mässan

Nu väntar Swedental, årets viktigaste dagar för dentalbolagen. Thomas Andersson, ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel, är en viktig kugge i maskineriet bakom mässan.

Thomas Andersson ser stora framtida utmaningar för tandvården och dental­bolagen. Marknaden har blivit tuffare med allt hårdare konkurrens och inte minst ställer reglerna och lagarna kring den offentliga upphandlingen till stora problem.
– Det handlar om pris, pris och åter pris. Hänsyn tas nästan inte alls till kvalitativa parametrar, vilket är ett bekymmer, säger han.
Dessutom är upphandlingsprocesserna ofta komplicerade och utdragna.
– Det är som seg sirap. Det kan ta en evighet att ta sig i mål. Och inte minst: när allt handlar om pris drabbar det företag som vill lägga ner kraft och pengar på att utveckla sina produkter. Det lönar sig helt enkelt inte. Risken är att företag lämnar den svenska marknaden och flyttar utomlands och det vore mycket olyckligt.

Deltog i utredningen

Upphandlingsfrågan diskuteras kontinuerligt inom branschföreningens 60-tal företag, och Thomas Andersson deltog själv i Upphandlingsutredningen 2010. Syftet var att identifiera negativa effekter av upphandling och att hitta förslag till förbättringar. Bra att branschen och landstingen fick säga sitt, tycker han, men frågan kan inte lösas nationellt.
Just nu pågår ett arbete inom EU där man ser över regelverket.
– Jag är rätt pessimistisk, men jag hoppas att man kommer fram till lösningar som gynnar svensk dentalhandel och förenklar för både företagen och landstingen, säger han.

Thomas Andersson Ålder: 60+ Yrke: Affärskonsult. Bor: Hemsjö utanför Alingsås. Familj: Ja. Fritidsintressen:  Travhästar – delägare  i en världsstjärna och en blivande världsstjärna. Alingsås Handbollsklubb och Frölunda hockey står också högt på intresselistan. På nattduksbordet: Min mormor hälsar och säger förlåt, av Fredrik Backman. Senaste besöket hos tandläkare: Våren 2014, en kuspfraktur. Foto: Johannes Berner

Thomas Andersson
Ålder: 60+
Yrke: Affärskonsult.
Bor: Hemsjö utanför Alingsås.
Familj: Ja.
Fritidsintressen: Travhästar – delägare
i en världsstjärna och en blivande världsstjärna. Alingsås Handbollsklubb och Frölunda hockey står också högt på intresselistan.
På nattduksbordet: Min mormor hälsar och säger förlåt, av Fredrik Backman.
Senaste besöket hos tandläkare: Våren 2014, en kuspfraktur.
Foto: Johannes Berner


Trots problemen kring den offentliga upphandlingen är de svenska dentalhandelsbolagen vid relativt god vigör. Stabiliteten är god, säger Thomas Andersson, bland annat som en följd av det tandvårdsstöd som infördes 2008 och som lett till att mer protetik, implantatbehandlingar och reparativa åtgärder utförs.
– Vi har världens bästa tandvårdsstöd, men problemet är att för få känner till det. Den allmänt spridda uppfattningen att det är dyrt att gå till tandläkaren är en fråga som behöver hanteras framöver. Försäkringskassan har inte gjort sitt jobb med att nå ut med information till allmänheten, säger han.

Relativt stabil marknad

Marknaden är också relativt stabil vad gäller blandningen av stora och mindre dentalföretag. Att vara en stor aktör är ofta bra, men behöver inte alltid vara bäst, enligt Thomas Andersson.
– Visst kan ett stort företag dra fördel av att allt fler landsting numer gör inköp av ett stort sortiment och i vissa fall närmar sig funktionsupphandlingar, det vill säga upphandlar en viss funktion på kliniken. Men samtidigt kan mindre företag dra nytta av att nischa sig.
Om några dagar startar Swedental, som enligt Thomas Andersson är årets viktigaste mötesplats för dentalföretagen och de potentiella kunderna.
– Mässan är årets skyltfönster där de flesta försöker lansera nya produkter eller förändringar och förbättringar av produkterna i sitt sortiment. Framför allt är det de stora depåerna som säljer direkt på plats. Men det är också ett tillfälle för företagen att visa sig och att profilera sig, förklarar han.
Det är framför allt de privata tandvårdsföretagen som köper produkter på mässan eftersom landstingen ju måste göra offentliga upphandlingar.
– Men det är ändå viktigt att visa upp sig för de anställda inom den offentliga tandvården eftersom de till viss del kan påverka delar i upphandlingen, exempelvis hitta nyheter.

”Glad och stolt över samarbetet”

Självklart har Thomas Andersson som ordförande för dentalbolagens förening en viktig uppgift vid Swedental.
– Vi samarbetar med mässarrangörerna i både Stockholm och Göteborg och i det ingår att se till så att de utställande företagen får så bra möjligheter som möjligt att exponera sig, det vill säga får bra platser i lokalerna och att allt runt omkring flyter på så friktionsfritt som möjligt.
Han är nöjd med samarbetet med Svenska Tandläkare-Sällskapet.
– Inte bara nöjd, jag är glad och stolt över att vi fått till ett utmärkt samarbete med sällskapet. För tio år sedan fick vi inte lägga oss i det vetenskapliga programmet, men numer deltar vi i diskussioner även när det gäller programinnehållet, vilket är mycket positivt.

Klassisk gitarrist

Även om Thomas Andersson helst inte vill tala om sig själv måste ändå något nämnas om hans bakgrund. Han gjorde inte karriär som klassisk gitarrist, som han en gång för länge sedan hade tänkt som ung där hemma i Göteborg. Själv menar han att han saknade det tålamod som krävdes för att ta sig fram inom musiken.
I stället tog intresset för ekonomi, marknadsföring och att göra affärer överhanden. Karriären gick över jobbet som utredningsman vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg till det amerikanska företaget Baxter, som utvecklar och säljer medicinteknik, bioteknik och läkemedel. Där arbetade han i olika positioner och var stationerad i Stockholm.
1986 rekryterades han till Nobelpharma i Göteborg (senare bytte bolaget namn till Nobel Biocare) för att vara med i utvecklingen av Per-Ingvar Brånemarks implantatsystem. Han blev chef och vd för den nordiska verksamheten och stannade i 17 år. Han arbetade också en tid för företaget i USA.
2003 bytte han karriär. Han tyckte att han hade gjort sitt och ville utnyttja den kunskap och den erfarenhet han hade samlat på sig under åren. Sedan dess är han vd för konsultbolaget Incisivum AB, där hustrun och sonen också sitter i styrelsen.

Ger kurser

Affärsidén är att genom kurser och rådgivning på plats stötta företag inom tandvård och sjukvård i att driva verksamheten effektivt. Det handlar bland annat om utbildning i ekonomi, juridik, personalfrågor och att profilera sin verksamhet. Han ger också kurser i Tandläkarförbundets kursnämnds regi.
– Naturligtvis är många företagare duktiga på detta, men även en bra verksamhet kan alltid bli bättre. De blivande tandläkarna borde få utbildning i att driva företag under sin utbildning, säger han.
2007 var Thomas Andersson med om att starta den svenska grenen av tandvårdsföretaget Colosseum. Han ansvarade för köp av kliniker, sammanslagningar samt driften fram till 2012.
– Det var en så stimulerande utmaning att jag inte kunde tacka nej.
Colosseum var ett tecken i tiden; allt fler större tandvårdsföretag har bildats under senare år, en utveckling som han tror kommer att fortsätta:
– De små och medelstora privatklinikerna kommer att bli allt färre i takt med att de ägande tandläkarna pensionerar sig. De yngre tandläkarna vill inte driva små kliniker. De vill arbeta tillsammans med kolleger och specialister. De stora kedjorna kan erbjuda detta.

Osäker framtid för Praktikertjänst

Hur fördelningen mellan offentlig och privat tandvård kommer att se ut i framtiden är enligt honom svårt att säga. Praktikertjänst är fortfarande den klart dominerande privata koncernen, men han menar att det finns en osäkerhet om dess framtid. Det handlar om riksdagsbeslutet att förändra 3:12-regeln, som innebär att delägare med mindre än fyra procent av kapitalet inte längre kan omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster och därmed få lägre skatt.
– Vi är många som undrar vad förändringen av 3:12-regeln kommer att innebära för koncernen.
Efter riksdagsvalet ska regelverket kring vinster i välfärdsbolagen utredas. Här är tandvården undantagen, vilket Thomas Andersson tycker är bra:
– Eftersom tandvården till stor del är direktfinansierad av patienten, som dessutom har ett helt fritt vårdval, skulle det varit märkligt om beslutet även omfattat tandvård.

Upptäck mer