Annons

Annons

Hittelön för god äldrevård

Projektet får sammanlagt 3,75 miljarder kronor i skattepengar under de kommande fyra åren för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Projektgruppen, under ledning av Eva Nilsson Bågenholm, ny äldresamordnare på socialdepartementet, arbetar med att definiera vad vården ska uppnå, eller hur det ska uppnås. Sedan ska lyckad vård få extra pengar från projektet....

Projektet får sammanlagt 3,75 miljarder kronor i skattepengar under de kommande fyra åren för att förbättra vården för de mest sjuka äldre.
Projektgruppen, under ledning av Eva Nilsson Bågenholm, ny äldresamordnare på socialdepartementet, arbetar med att definiera vad vården ska uppnå, eller hur det ska uppnås. Sedan ska lyckad vård få extra pengar från projektet.
– Det finns brister i samordningen mellan kommuner och landsting, säger Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande för Läkarförbundet. Hon började sitt nya uppdrag i januari i år.
Det behövs en sammanhållen vård och omsorg för äldre. Tandvården, hemsjukvården, äldreomsorgen, vårdcentralerna och sjukhusen måste samarbeta bättre, anser hon.
Att förbättra den orala hälsan hos de mest sjuka äldre är en viktig del av satsningen, betonar Eva Nilsson Bågenholm.
– Munnen är viktig för att kunna äta och dricka. Äldre som får i sig den energi och näring som de behöver kan bo hemma längre. Därför måste tänderna skötas i tid.
Hemtjänsten och hemsjukvården har svårt att klara av munhälsan på gamla människor, konstaterar hon.

3,75 miljarder kronor

150 miljoner kronor av projektets pengar kommer i år att fördelas till vård och omsorg av de mest sjuka äldre. Nästa år satsar regeringen en miljard kronor och sedan blir det 1,3 miljarder kronor per år 2013 och 2014.
– 3,75 miljarder till vård och omsorg av de mest sjuka äldre kan tyckas vara en droppe i havet, men det är pengar som kan inspirera.
Pengarna ska inte gå till vården i allmänhet, utan kommer att riktas. För vissa verksamheter kan det bli gans-ka mycket pengar som verkligen gör skillnad, berättar hon.
– Det blir en morot för att göra på ett annorlunda sätt.
Eva Nilsson Bågenholm jämför med kömiljardsatsningen för kortare väntetider i vården.
Eftersom tillgängligheten till vården varierar kraftigt mellan olika landsting, infördes en prestationsbaserad ersättning. De landsting som klarade att leva upp till målen fick extra pengar. Det sporrade till förbättringar.
De extra pengarna till vård och omsorg av de mest sjuka äldre kommer att betalas ut till kommuner och landsting från och med nästa år.
– De ska fördela pengarna till vård och omsorg som uppnår vissa kriterier, berättar Eva Nilsson Bågenholm.
Hon jobbar nu med att ta fram kriterierna tillsammans med de andra i en projektgrupp som består av tolv personer, varav två på heltid. I gruppen ingår åtta personer från finans- och socialdepartementen, två från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och två från Socialstyrelsen.
– Kriterierna ska leda till att man gör rätt saker.
Exakt vilka kriterier som ska uppfyllas vet inte Eva Nilsson Bågenholm än, det är det som är det svåra. De blir färdiga först sent i höst, tror hon. Men vissa principer har hon klart för sig redan nu.
– Arbetssätt som uppnår resultat ska premieras, berättar hon.
Det är inte klart än om man kommer att definiera hur processen ska se ut, eller om det enbart blir resultat som räknas. Det kan också bli en kombination. Om kriterierna blir det resultatbaserade, måste man kunna mäta resultaten.
Kriterierna kan ändras under åren som pengarna ska betalas ut.
Eva Nilsson Bågenholm vill inte satsa pengar på projekt, eftersom projekt tenderar att rinna ut i sanden när pengarna tar slut eller när en eldsjäl slutar. I stället är det fungerande verksamheter som ska få pengar.
– Vi måste hitta bristerna och få till system där man faktiskt samarbetar.

Bytte jobb vid årsskiftet

En helhetssyn är viktig för att ta hand om de äldre, och kontinuitet behövs. Som det är i dag är det ofta svårt för äldre människor att överskåda kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personalkategorier.
Eva Nilsson Bågenholm beslutade i somras att hon inte skulle fortsätta som Läkarförbundets ordförande. Hon slutade i december och vid årsskiftet var det klart att hon skulle börja som äldresamordnare. Det var socialminister Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson som erbjöd henne uppdraget.
I slutet av februari träffade Eva Nilsson Bågenholm ett antal personer från tandvården. Hon berättade om sitt uppdrag och efterlyste goda exempel på samverkan mellan tandvården och andra aktörer.
Bland dem som var med på mötet fanns Gunilla Klingberg, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund, Lars Gahnberg, chef vid Folktandvården Västra Götalands hälsoodontologiska enhet, Inger Wårdh, lektor vid Karolinska institutets avdelning för gerodonti och Marianne Forsell, vd för Oral Care.

Upptäck mer