Annons

Annons

Humana pluripotenta stamceller kan användas mot parodontit

Stamcellsterapi med mesenkymala* stamceller har framförts som ett lovande tillskott till terapin av parodontit. Men tekniken har begränsningar. Framför allt eftersom dentala mesenkymala stamceller från patienten själv ofta kräver en tandextraktion, vilket kan vara kontraproduktivt för patientens behandling. Dessutom har de extraherade mesenkymala stamcellerna en begränsad förmåga att dela sig i provrör, vilket innebär att...

Stamcellsterapi med mesenkymala* stamceller har framförts som ett lovande tillskott till terapin av parodontit. Men tekniken har begränsningar. Framför allt eftersom dentala mesenkymala stamceller från patienten själv ofta kräver en tandextraktion, vilket kan vara kontraproduktivt för patientens behandling.
Dessutom har de extraherade mesenkymala stamcellerna en begränsad förmåga att dela sig i provrör, vilket innebär att det är praktiskt svårt att odla fram tillräckligt många celler för en transplantation.
Den förra året Nobelprisbelönade tekniken att backa vilka celler som helst till pluripotenta stamceller skulle ha kunnat vara ett alternativ om det inte vore för dessa cellers tumörbenägenhet. Men de senaste åren har forskare lyckats skapa inducerade pluripotenta mesenkymala stamceller som har båda celltypernas fördelar, men inte deras nackdelar.
Nu har australiensiska forskare för första gången lyckats transplantera humana inducerade pluripotenta mesenkymala stamceller i en djurmodell och kan visa att det verkligen fungerar. På råttor som kirurgiskt åsamkats skador i käkbenet transplanterades cellerna och på två veckor genererade de nybildad mineraliserad vävnad i de skadade områdena, vilket inte skedde på kontrolldjuren i samma utsträckning.
Studien visar, enligt forskarna, att humana inducerade pluripotenta mesenkymala stamceller kan vara en lämplig källa till stamceller för transplantation vid parodontit.
* Mesenkym kallas vanligen mesenkymal bindväv, som i huvudsak utvecklas från mesoderm.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade