Annons

Annons

Kandidatgener för parodontit håller inte måttet

Ett antal olika gener har i den vetenskapliga litteraturen tidigare rapporterats öka risken att utveckla parodontit. Men det verkar inte som om genförklaringen håller för en närmare granskning. Det är i varje fall en rimlig slutsats av en europeisk studie som försökt att kontrollera 23 olika riskgeners koppling till parodontit i flera olika europeiska patientgrupper....

Ett antal olika gener har i den vetenskapliga litteraturen tidigare rapporterats öka risken att utveckla parodontit. Men det verkar inte som om genförklaringen håller för en närmare granskning.
Det är i varje fall en rimlig slutsats av en europeisk studie som försökt att kontrollera 23 olika riskgeners koppling till parodontit i flera olika europeiska patientgrupper. Studiens resultat visar att det inte går att visa att någon av de 23 generna har något klart samband med tandsjukdomen.
Generna har först testats i en grupp bestående av 600 tyska patienter med aggressiv parodontit, diagnostiserade före sin 35-årsdag, som jämfördes med drygt 1 400 kontroller. De gener som efter den testen möjligen skulle kunna ha ett samband testades sedan hos 164 holländska patienter med aggressiv parodontit som jämfördes med drygt 1 000 kontroller samt hos 105 tyska och österrikiska patienter som jämfördes med närmare 500 kontroller. Samtliga gener testades även i en grupp om drygt 1 400 tyska patienter med kronisk parodontit som jämfördes med drygt 1 100 kontroller och slutligen gjordes ett test av en särskild gen hos 89 turkiska patienter som jämfördes med 72 kontroller samt hos 44 italienska patienter som jämfördes med 99 kontroller.
Slutresultatet är dock nedslående där forskarna säger sig inte kunna visa några konklusiva bevis för samband mellan några av generna och parodontit. Däremot har de fått några nya uppslag som behöver verifieras i nya, ännu större studier.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade