Annons

Annons

Kariesprevention av mamman har långtidseffekt på barnet

Genom att behandla högrisk-mammor med xylitoltuggummi går det att förbygga kolonisation av kariesbakterien mutans streptococci, MS, hos barnen.

Genom att behandla högrisk-mammor med xylitoltuggummi går det att förebygga kolonisation av kariesbakterien mutans streptococci, MS, hos barnen. Och detta ger en långtidseffekt som skyddar barnen mot karies som sitter i minst tio år, kan finska forskare visa.
I början av 1990-talet genomfördes en studie i Finland där nyblivna mammor kontrollerades för förekomst av kariesbakterien MS. De som hade höga nivåer lottades till att behandlas med xylitoltuggummin med en daglig dos på mellan sex och sju gram under 21 månaders tid eller till en kontrollgrupp som inte fick tuggummin.
De mammor som hade låga halter av MS och deras barn ingick i stället i en referensgrupp. Barnen kontrollerades när de var två år gamla då forskarna kunde konstatera att behandlingen inneburit en kliniskt betydelsefull reducering av överföringen av bakterien från mamman till barnet.
Nu har barnen följts upp vid tio års ålder. Det visar sig att i alla mått som forskarna använde – som kariesfri medianålder, andel barn utan karies vid olika åldrar och antal tandläkarbesök med syfte att laga en eller flera tänder –var barnen med xylitolbehandlade högrisk-mammor lika bra eller bättre än barnen i referensgruppen, som alltså hade lågrisk-mammor, och alltid signifikant mycket bättre än barnen i kontrollgruppen, som hade högrisk-mammor som inte fick behandling.
Forskarnas slutsats är att mammans användning av xylitoltuggummin helt kan normalisera kariesrisken hos högrisk-barn.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade