Annons

Annons

Laktobaciller under första året förebygger karies

Daglig administration av probiotiska laktobaciller till den blivande mamman och sedan till spädbarnet under första året förebygger utvecklingen av karies.

Daglig administration av probiotiska laktobaciller till den blivande mamman fyra veckor före beräknad förlossning och sedan till spädbarnet under det första årets levnad förebygger utvecklingen av karies nio år senare.
Det kan svenska forskare visa efter att ha följt 113 barn som lottades till att antingen få oljedroppar med Lactobacillus reuteri eller placebodroppar i en studie ursprungligen designad att studera laktobacillernas effekt på allergiutvecklingen. Föräldrarna var ovetande om vilka barn som fått vad fram till att barnen var två år gamla.
När barnen var nio år bjöds de in till en dentalundersökning där det visade sig att 82 procent av barnen som fått probiotika var kariesfria jämfört med 58 procent av barnen i placebogruppen. Även förekomsten av gingivala blödningar var lägre hos barnen som fått laktobaciller. Däremot var det ingen skillnad i salivens bakteriesammansättning, förekomsten av plack eller barnens födointag inklusive intag av sockerhaltiga livsmedel.
Den enda skillnaden i intag mellan grupperna visade sig vara att signifikant fler barn i placebogruppen tagit fluortabletter. Något som alltså inte eliminerade skillnaden i karies mellan grupperna.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade