Annons

Annons

Livskvaliteten påverkas mer av muntorrhet än av tandstatus

Den subjektiva känslan av muntorrhet är det som påverkar livskvaliteten mest hos, i övrigt friska, äldre.

Den subjektiva känslan av muntorrhet är det som påverkar livskvaliteten mest hos, i övrigt friska, äldre. Det är resultatet av en tysk undersökning på 68 personer över 60 år, utan några behov av tand­ingrepp eller läkemedel som påverkade salivproduktionen, som kom på rutinundersökning till avdelningen för protetik vid universitetet i Regensburg, Tyskland.
I försöksgruppen var det 16 procent som angav att de upplevde muntorrhet, medan det var dubbelt så många, 31 procent, som hade vad forskarna betraktade som objektiv hyposalivering (med en stimulerad salivproduktion som understeg 0,7 ml/min).
När forskarna undersökte hur olika faktorer som upplevd muntorrhet, hyposalivering, antal egna tänder, implantat i över eller undre käken, löständer med mera påverkade livskvaliteten var det bara muntorrheten som visade sig ha någon betydelse.
Forskarna menar därför att tandläkare bör göra mer för att lindra problemen med muntorrhet för sina patienter eftersom alla andra tandproblem verkar vara underordnade detta.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade